Palatul administrativ/ Közigazgatási Palota
1874 – 1876 / Bd. Revoluţiei 75 / Monument istoric/ 1874-1876 / Revoluţiei sgt. 75 /Ttörténelmi műemlék

Palatul Administrativ din Arad adăpostește Primăria Municipiului Arad şi Instituţia Prefectului Judeţului Arad. Clădirea reprezintă una dintre operele semnificative ale arhitecturii eclectice din oraş.

Istoric

Palatul Administrativ din Arad a fost construit între anii 1872 – ­1876 şi inaugurat în 1877, la terminarea finisărilor sălii festive. Terenul de 4.320 mp pe care trebuia construit a aparținut inițial Oficiului Salin (Sărăriei).

Arhitectul Odon Lechner de la Budapesta a câştigat concursul internațional pentru proiectarea noului sediu al Primăriei Arad, fiind selectat dintre cei 17 arhitecţi participanţi. Proiectul a suferit diverse modificări în timpul construcţiei, din motive financiare.

Construită în forma literei „U”, lipsită de calcan, clădirea a fost considerată un adevărat „Palazzo del Municipio”, reflectând posibilitățile și, totodată, voința cetățenilor de a ține pasul cu tendinţa de modernizare caracteristică Europei.

Turnul central, înalt de 54 m, estompa cele patru turnuri de la extremități. Orologiul din vârful turnului a fost adus din Olanda., iar clopotul său a funcționat aproape un secol, marcând fiecare jumătate de oră. După 1989, acesta a fost complet renovat, iar odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, melodia cântată la ore fixe a fost schimbată cu imnul Europei.

 Cele 90 de încăperi inițiale, folosite ca birouri, erau ocupate de 167 de funcționari administrativi. La etaj, în sala mare cu balcon, aveau loc întâlnirile celor aproape 200 de deputați municipali. 


Arhitectură

Clădirea reprezintă una dintre operele semnificative ale arhitecturii eclectice din Arad. Fațadele regulate sunt ritmate și decorate de elemente clasiciste, iar rezalitul central al fațadei principale are bogate referințe neorenascentiste. Stilul clădirii îmbină neorenascentismul flamand cu stilul primăriilor medievale târzii.

Curiozităţi

Celor patru mari porți de lemn sculptat, menținute ca atare până în zilele noastre, li s­-a redat aspectul inițial la finalul secolului trecut. Geamurile holului sunt decorate cu vitralii evocând anotimpurile, reprezentate alegoric. Acestea au fost realizate de arhitectul arădean, Sever Frențiu, care a ilustrat tema „Timpul” prin două cicluri: cel al anotimpurilor și cel al lunilor anului.

 În amintirea evenimentelor petrecute în decembrie 1989, piaţa din faţa clădirii a fost denumită „Piața Revoluției”, iar în centrul ei a fost ridicat un monument în memoria eroilor căzuți în timpul Revoluției din 1989.


Az Aradi Városháza a megyeszékhely eklektikus építészeti örökségének egyik legszebb épülete, amely Arad Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa mellett Arad Megye Prefektúrájának is helyt ad.

Történet

Az Aradi Városháza 1872-1876 között épült és 1877. január 10-én tartották az első ünnepi ülést. A Városháza megtervezésére kiírt pályázatot a 17 benyújtott munka közül Lechner Ödön budapesti építész nyerte meg, a kiszemelt terület pedig korábban a Sóhivatal birtokában volt. Anyagi gondok miatt azonban a város nem tudta megvalósítani az eredeti terveket, és az 1873-as válságévet követően Európán végigsöpört gazdasági recesszió miatt egy szerényebb változatot építettek fel.

A négyszögletű épületet valóságos „Palazzo de Municipio”-nak tartották a lakosok, mert tükrözte a polgárok akaratát és lépést tartott az európai modernizációval. Az épület tornya 54 méter magas, ennek felső részében elhelyezett órát Svájcból hozták, s közel egy évszázadon át kongatással jelezte a félórákat. Az átadáskor a Városháza 90 helyiségében 167 közhivatalnok dolgozott, az emeleti, erkélyes Dísztermet 200 férőhelyessé alakították ki.

Építészet

A négyzetes alaprajzú, belső udvaros, sarokrizalitos épület főhomlokzata a város főútjára néz. Az épület az aradi eklektikus építészet egyik jelentős alkotása, a szabályos homlokzatokat historizáló tagoló és díszítőelemek alkotják, a főhomlokzat középrizalitja neoreneszánsz utalásokban gazdag.