Palatul Cenad
Sf. sec. XIX / Bd. Revoluţiei 73 / Monument Istoric

Palatul Cenad, situat pe Bulevardul Revoluţiei, este una dintre cele mai frumoase clădiri din oraşul Arad. Aspectul impunător al Palatului, caracteristic pentru arhitectura de secol al XIX-lea, îl face ușor de remarcat în peisajul urban.

Istoric

Clădirea a fost ridicată între 1892-94 la comanda Societății Feroviare Arad-Cenad. Planurile au fost realizate în atelierul arhitectului Miklós Ybl de la Budapesta, fiind modificate de către arhitectul arădean Lajos Jiraszek.

Inițial, Palatul Cenad a fost sediul Societății de Cale Ferată Arad-Cenad, dat în folosință în anul 1887. După Revoluţia Democratică din anul 1989 și până în prezent, încăperile din Palatul Cenad au găzduit sediile unor partide politice, cabinetele unor parlamentari sau diverse asociaţii non-guvernamentale.

Arhitectură

Edificiul este una dintre clădirile care făceau parte din ansamblul urbanistic al Pieţei Primăriei – toate fiind construite în stil eclectic, cu elemente neoclasice.

Clădirea Palatului Cenad se distinge prin faţada bogat ornamentată cu elemente de stil renascentist italian, punctate prin cele două turnuri de la colţuri, cele patru porţi de intrare și blazonul societăţii feroviare. Ornamentația turnurilor reflectă specificul arhitecturii arădene de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Sub porţile clădirii sunt reprezentate picturi murale, cu tematică împrumutată din activitatea căilor ferate şi cu motive de sorginte religioasă. În curtea clădirii s-au păstrat până în prezent două candelabre cu gaz din secolul al XIX-lea.

Curiozităţi

Zeul comerțului, Mercur, marchează frontispiciul edificiului printr-o reprezentare sculpturală, sugerând funcționalitatea clădirii.

În interiorul Palatul Cenad, pe bolta casei scărilor dinspre Bd-ul. Revoluției, poate fi admirată o pictură murală veche, în care este reprezentată o scenă avându-l în prim-plan pe Sfântul Gheorghe.

Contele Želenski Robert (1850–1939), moșier, parlamentar și președinte al Asociației Agricole a Județului Arad, a fost unul dintre principalii fondatori ai Căilor Ferate Unite Arad-Cenad.