Palatul Hermann Gyula
1850 – 1900 / Bd. Revoluţiei 96 / Monument Istoric

Palatul Hermann Gyula, unul dintre cele mai pretențioase palate de pe principalul bulevard al orașului Arad, a fost ridicat în stil eclectic la începutul anilor 1880 de către negustorul înstărit Gyula Hermann și soția acestuia.

Istoric

Unul dintre cele mai frumoase palate de pe bulevardul principal al Aradului a fost construit la începutul anilor 1880 de către negustorul Gyula Hermann şi soţia acestuia. În clădire erau amenajate iniţial patru apartamente de lux, iar în spatele acesteia se întindea curtea şi grădina proiectate complex. Plastica decorativă a edificiului a fost realizată de sculptorul András Tóth (autorul statuii Kossuth din Salonta, tatăl renumitului poet maghiar, Árpád Tóth).

Limbajul decorativ al clădirii eclectice este dominat de elemente stilistice baroce. Monumentul este unul dintre cele mai impresionante construcţii eclectice din Arad – stil de altfel bine reprezentat în oraş – graţie aspectului armonios al faţadelor sale, dar mai cu seamă decorului plastic foarte exigent al acestora.

Arhitectură

Clădirea eclectică cu elemente de stil neobaroc, cu două etaje, a avut inițial patru apartamente luxoase, o curte spaţioasă şi o grădină. La parter, vitrinele spaţiilor comerciale sunt încadrate de coloane de fier în stil baroc.

Elemente de stil specifice sunt şi cele două logii de la etajul I, cu ornamentaţie barocă. Intrarea a fost străjuită de două statuete, reprezentându-i pe Samson şi Hercule – opera sculptorului András Tóth.

Curiozităţi

Sculptorul András Tóth este autorul statuii Kossuth din Salonta, tatăl renumitului poet maghiar, Árpád Tóth.