Sinagoga Neologă
1834 / Strada Tribunu Dobra 10 / Monument Istoric

Sinagoga Neologă din Arad este un lăcaș de cult evreiesc din municipiul Arad, localizat pe Str. Tribunul Dobra nr. 10. Ea a fost construită în perioada 1827-1834, în stil grec, toscan. Arhitectul acestei clădiri a fost Heim Domokos. Sinagoga neologă (de rit mozaic) din Arad a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Arad din anul 2004.

Istoric

Prima atestare documentară a evreilor în orașul Arad datează din secolul al XVIII-lea. Negustorul Isac Elias a fost primul evreu stabilit legal în Arad, el fiind și fondatorul comunității evreiești în anul 1717. În același an, o femeie cu numele de Nahuma a donat un teren pentru construirea unei sinagogi. Acest prim lăcaș de cult evreiesc a fost finalizat în 1742, fiind construit din lemn.

Documentele existente atestă prezența rabinului Johanan la Arad, care a oficiat la Sinagogă prima slujbă religioasă în anul 1764. Au urmat rabinii Broda Leb, Stemnitz Hirsch și Aaron Chorin (1766-1844). Ultimul dintre aceștia a fost ales ca rabin la 23 ani, în 1789, el păstorind comunitatea până la moartea sa.

Ca urmare a creșterii numerice a comunității (în 1828 trăiau la Arad 812 evrei), judele Moses Hirschl și rabinul Aaron Chorin au hotărât construirea unei noi sinagogi. Piatra de temelie a fost pusă la 13 iunie 1828, dar obstacolele ridicate de Primăria orașului Arad au amânat finalizarea construcției până în 1834. Orga a fost instalată în 1841.

Arhitectură

Clădirea cu două etaje este sediul comunităţii evreieşti din Arad. A fost construită între 1828-1834, în timpul rabinului şef reformator Aron Chorin (1766-1844). Sinagoga a fost proiectată de arhitectul arădean Domokos Heim, care a avut mai multe mandate de primar al oraşului.

Clădirea are o formă aproape pătrată, în exterior fiind realizată în stil clasicist – mai ales faţada dinspre strada Cozia, care este împodobită cu semicoloane cu capiteluri ionice şi un timpanon. Celelalte faţade amintesc de stilul Renaşterii. În interior se află sinagogă, ridicată în stil maur spaniol, cu o bogată ornamentaţie geometrică colorată, având şi o orgă în stare de funcționare.