Palatul Cultural/ Kultúrpalota
1911 – 1913 / Piaţa George Enescu 1 / Monument istoric

Palatul Cultural este unul din edificiile cele mai reprezentative ale oraşului Arad, impresionanta clădire fiind ridicată între anii 1911-­1913. Astăzi, în Palatul Cultural funcţionează Complexul Muzeal Arad şi Filarmonica de Stat Arad.

Istoric

Construirea edificiului a fost iniţiată încă din anul 1901 de către Societatea Culturală Kölcsey din Arad, care a început demersurile pentru a ridica o clădire care să adăpostească muzeul local, biblioteca oraşului şi o sală de concerte. Tot atunci s­-a preconizat şi înfiinţarea unei galerii de artă.

Arhitectul arădean Ludovic Szántay a fost desemnat să execute un plan al clădirii. A fost ales locul actual şi, după aprobarea definitivă, au început pregătirile pentru construirea Palatului. Din lipsă de fonduri, lucrările au stagnat până în anul 1910. În toamna anului 1912, construcţia Palatului era pe terminate, iar o parte din colecţiile muzeului au fost deja mutate în noile încăperi ale clădirii.

Inaugurarea festivă a avut loc în 25 octombrie 1913. Cu acest prilej a fost invitată şi Filarmonica oraşului Arad pentru un concert simfonic festiv în sala mare a Palatului, concert care a inclus piese ale unor mari compozitori, precum Schubert, Goldmarck, Bizet şi Beethoven.

În perioada următoare, publicul arădean a fost martor la concerte ale multor personalităţi muzicale din ţară şi străinătate, printre care s-a numărat şi marele compozitor şi violonist George Enescu.

În prezent, clădirea Palatului Cultural adăposteşte sediile Complexului Muzeal Arad, Sala de Căsătorii a Muncipiului Arad şi sala Filarmonicii de Stat Arad.


Arhitectură

Clădirea etalează o diversitate de stiluri. Faţada, în stil neoclasic, este ornamentată cu un fronton sprijinit de coloane masive în stil corintic, iar deasupra lui se află un turn masiv. Aripile laterale sunt dominate de elemente ale stilului Renaşterii italiene. În partea din spate, se regăsesc unele elementele preluate din construcţia castelului de la Hunedoara, clădire de inspiraţie gotică. Holul central al clădirii este lucrat în marmură de Moneasa.

Ornamentaţia holului principal este realizată în stil secession. Ferestrele sunt originale, realizate în stil ­Art Nouveau. Pictura de pe bolta cupolei reprezintă sistemul solar şi cometa Halley.

Curiozităţi

La concursul iniţiat pentru proiectarea clădirii Palatului Cultural s-­au prezentat 27 de proiecte. Concursul a stârnit un interes atât de mare, încât printre participanţi s-­au numărat arhitecţi din Paris, Berlin şi Budapesta. Niciunul dintre proiectele prezentate nu a corespuns cerinţelor autorităţilor locale.

În sala de concerte a Palatului Cultural au evoluat, de-­a lungul timpului, marele tenor Traian Grozăvescu, Richard Strauss şi Béla Bartók.

În anul 1931, cu prilejul aniversării sale de 50 de ani, George Enescu a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşului Arad, în sala Palatului Cultural.


A Kultúrpalota Arad egyik legreprezentatívabb épülete, amely 1911-1913 között épült. Ma a Kultúrpalotában működik az Arad Megyei Múzeum és az Aradi Filharmónia.

Történet

A Kultúrpalota építését a Kölcsey Egyesület kezdeményezte még 1901-ben, mert azt szerették volna, ha olyan épület emelkedik a városban, amelyik helyt ad majd a könyvtárnak, múzeumnak és egy hangversenyteremnek, de akkor körvonalazódott egy képzőművészeti galéria kialakítása is. A tervezéssel az aradi Szántay Lajos építészt bízták meg. Kiválasztották a legmegfelelőbb helyet, és az engedélyeztetést követően megkezdték az előkészületeket. Anyagi források híján azonban az építkezés 1910-ig állt.

1912 őszén a Kultúrpalota már majdnem elkészült, a múzeum gyűjteményének egy részét kezdték beköltöztetni a már átadott termekbe. Az ünnepélyes avatásra 1913. október 25-én került sor. Ez alkalomból a város szimfonikus zenekara a nagyteremben koncertezett és műsorukban Schubert, Goldmarck, Bizet és Beethoven művek szólaltak meg. Az avatást követően aztán a zeneszerető aradiak előtt számos hazai és külföldi neves művész lépett fel, köztük a nagy zeneszerző és hegedűművész, George Enescu is. Jelenleg a Kultúrpalota a megyei múzeumnak és az Aradi Filharmóniának ad otthont.

Építészet

Az épület különböző stílusokat fog össze. A főhomlokzatát az antik templomok timpanonja, kompozit oszlopsora és múzsákat ábrázoló domborművei, illetve ezek fölé emelkedő impozáns torony határozza meg.

Két oldalhomlokzatát román, gótikus és reneszánsz elemekkel ékesítették, de a hátsó részen megtaláljuk a vajdahunyadi kastély gótikus ihletésű stíluselemeit is. A Kultúrpalota előcsarnokához menyházai márványt használtak, belsejét szecessziós növényi és geometriai ornamentika díszíti, a kupolafestmény a naprendszert és a Halley-üstököst ábrázolja.