Şcoala Normală de Fete
1909 / Str. Lucian Blaga 9 / Monument Istoric

Impunătoarea clădire de pe Strada Lucian Blaga nr. 9 din Arad este în prezent parte a Liceului Pedagogic „Dimitrie Țichindeal”, fiind declarată monument istoric. Inițial, aici a functionat Școala Normală de Fete.  Clădirea a fost finalizată în anul 1909, în stil Secession. 

Istoric

Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” din Arad a aniversat în anul 2012 două secole de existenţă. Înfiinţată în data de 15 noiembrie 1812, „Preparandia”, aşa cum era cunoscută în epocă, a fost cea dintâi instituţie şcolară destinată pregătirii cadrelor didactice din întreg spaţiul românesc şi printre primele din Europa (prima şcoală normală a fost înfiinţată în 1810 la Strassbourg).

Istoria Şcolii Pedagogice de la Arad dovedeşte că ea nu a fost o şcoală regională sau locală, ci a fost de la început o şcoală naţională prin excelenţă. De-a lungul celor două secole de existenţă, s-a dovedit a fi una dintre cele mai prestigioase instituţii care au răspândit cultura în zona de vest a României. Bazele „Preparandiei” arădene au fost puse de Dimitrie Ţichindeal, preot şi învăţător, spirit iluminist, care a devenit şi primul său director.

Arhitectură

Clădirea a fost finalizată în anul 1909, în stil Secession. Parterul școlii cuprinde un șir de arcade, în centru având o intrare monumentală boltită și sprijinită de câte patru coloane de inspirație gotică pe ambele părți, cu capiteluri în formă de buchete de trandafir.

Pe fațada clădirii se remarcă mai multe basoreliefuri de tip friză, cu tematica școlii, două cu mai multe fete care dansează și câte una cu o tânără care oferă o carte unui copil, iar una în care o tânără învață un copil să cânte la harpă. În ambele părți ale clădirii se înalță patru turnuri de inspirație medievală, două mai mari la margini și două mai mici în interior. Între ferestre sunt dispuse plăci de faianță, o caracteristică specifică stilului Secession.

Curiozități

Deasupra boltei se află și o placă comemorativă ce amintește de atelierul de tâmplărie ce se află în curtea școlii, unde pictorul realist Mihály Munkácsy a lucrat ca ucenic tâmplar.

Mihály Munkácsy (1844–1900), pe numele său adevărat Michael von Lieb, s-a născut în localitatea Munkacs, de pe teritoriul actual al Ucrainei. Mihály Munkácsy a studiat la Budapesta, devenind unul din pictorii celebri ai poporului ungar.