Mormântul Elenei Ghiba Birta
1904 / Cimitirul Eternitatea din Arad / Monument Istoric

Elena Ghiba Birta  a fost o protectoare de seamă a învăţământului românesc arădean.

Istoric

Elena Ghiba Birta (1801-1864) s-a născut în localitatea Bichiş în 1801. Era fiica preotului Mihai Ghiba, primul preot de la biserica ortodoxă. Tatăl său care era de origine macedoromână, împreună cu negustorii greci şi români din localitate, a ridicat sfîntul lăcaş. Mamă-sa Ana Neamţu era din Boroşineu. Elena abia a împlinit 10 ani cînd a rămas orfană şi de mamă şi de tată. Părinţii săi nu lăsară nici o avere. Astfel copiii lor s-au împrăştiat în toate părţile.

Elena a ajuns la rudeniile sale din Pîncota. Aici servi mai mulţi ani. De tînără se căsătoreşte cu un meseriaş cu numele Birta. Bărbatul său era sărac şi pe lîngă aceasta, era şi bolnav. Neputînd trăi în Pîncota, se mutară la Arad, unde nu peste mult soţul său a decedat.

Elena Ghiba din nou ajunge servitoare, intră la un oficiant cameral cu numele Emanuil Gogheru, la care a servit 33 de ani. Stăpînul ei avea o avere însemnată, şi nu avea decît un singur nepot. Ca răsplată că îl servise timp îndelungat – Elena l-a mai ajutat şi în administrarea averii – Gogheru îi atestă toată averea. Avea doar datoria să-i dea nepotului 50.000 Fl.

Aşa Elena Ghiba Birta „cea săracă”, în 1863, decedând stăpînul său, deveni de-o dată înstărită, dispunînd de circa 150.000 fl. Avînd însă şi dînsa o vîrstă mai înaintată, încă în acel an (1863) îşi face testamentul la îndemnul avocatului Ioan Popovici. Elena Ghiba Birta s-a stins din viaţă în ianuarie 1864, la Pesta, unde se afla pentru tratarea bolii de care suferea în ultima vreme.

Curiozități

Elevele Liceului Elena Ghiba Birta s-au decis să îngrijească mormîntul fondatoarei, la care în anul 1935 s-a aşezat o cruce de piatră. Graţie acestei fundaţii, românii din Arad şi împrejurimi au reuşit să-şi formeze o pleiadă de intelectuali, care au făcut studii superioare la filosofie, drept, medicină şi politehnică, în ţară şi în străinătate.

În august, 1919, se decide înfiinţarea Liceului de Fete din Arad (adică viitorul Liceu Elena Ghiba-Birta) în componenţa căruia a intrat şi Școala civilă de Fete. Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” se află în clădirea ridicată pentru şcoala superioară de fete, azi purtând numele Elenei Ghiba Birta, marea patroană a învăţământului arădean. Clădirea, construită în anul 1880 în stil eclectic, a avut iniţial două nivele, fiind supraetajată mai târziu. La început şcoală de fete, în 1954 absolvă liceul şi prima promoţie de băieţi, dar la secţia serală. Numele liceului s-a schimbat de-a lungul timpului:

1. 1919-1948 – Liceu de Fete „Elena Ghiba Birta” din Arad
2. 1948-1954 – Şcoala Medie nr. 2 Arad
3. 1959-1963 – Şcoala Medie nr. 2 „Olga Bancic” Arad
4. 1963-1965 – Şcoala Medie nr. 2 Arad
5. 1965-1970 – Liceul nr. 2 Arad
6. 1970-1974 – Liceul de Cultură Generală nr. 2 Arad
7. 1974-1977- Liceul Real-Umanist „Miron Constantinescu”
8. 1977-1982- Liceul de matematică-fizică „Miron Constantinescu”
9. 1982-1990- Liceul Industrial nr. 12 Arad
10. 1990-2001- Liceul Teoretic „Elena Ghiba Birta” Arad

Din anul 2001 liceul a primit titulatura de Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”.