Dir. Gen. a Finanțelor Publice
1821 / Bd. Revoluției 79 / Monument istoric

Clădirea a găzduit, de-a lungul timpului, Prefectura Arad, iar apoi a devenit sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Arad. Astăzi, clădirea are titulatura de „Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad.”

Istoric

Construcția a fost ridicată în anul 1821, iar beciurile clădirii au fost folosite ca temniţe până în anul 1848. În clădire s-au desfăşurat, în noiembrie 1918, tratativele între reprezentanţii Consiliului Naţional Central Român şi delegaţia guvernului maghiar privind soarta Transilvaniei.


Arhitectură

Arhitectura clădirii fost realizată în stilul clasicist de la începutul secolului XIX. Intrarea în clădirea cu două nivele se face printr-o poartă impozantă cu boltă. Pe faţadă se găsesc coloane cu capiteluri corintice, deasupra cărora se întinde un element tradiţional al templelor greceşti: timpanonul. Balconul cu balustradă ornamentată completează armonios faţada.