Spitalul Clinic Municipal Arad
1833 / Piaţa Mihai Viteazul 7-8 / Monument Istoric

Clădirea actualului Spital Clinic Municipal din Arad a fost ridicată în decursul anului 1833. În acest spital a avut loc prima operație cu anestezie din Arad, efectuată de medicul Janos Csiky. Clădirea a funcționat și în perioada Revoluției de la 1848, iar în prezent funcționează ca sediu al Spitalului Clinic Municipal, cu secții de specialitate pe toată raza municipiului.

Istoric

Deși încă din anul 1775 o fundatie a început colectarea fondurilor necesare construcției Spitalului Municipal al Aradului, lucrările efective au început abia în anul 1833. Constructia a început pe un teren din apropierea unei zone împădurite, din care a rămas pănă astăzi zona denumită „Pădurice”.

Primele două saloane au fost inaugurate în anul 1836. În acest spital a avut loc prima operație cu anestezie din Arad, efectuată de medicul Janos Csiky. Clădirea a funcționat ca spital în perioada Revoluției de la 1848.

Arhitectură

Spitalul a suferit mai multe modificări, printre care s-a numărat și adăugarea unei capele cu turn. În anul 1930, în curte au fost înființate secții spitalicești noi. Aspectul exterior al clădirii păstrează elemente de arhitectură în stil baroc și clasicist.

Curiozități

În acest spital a avut loc prima operație cu anestezie din Arad, efectuată de medicul Janos Csiky.

Pe piatra de temelie a spitalului stau  scrise următoarele  cuvinte: „Stai în locul tău piatră de temelie, în neclintire veșnică. Să stea pururi zidul sub care tu te odihnești. Rămâi tu în întuneric, dar zidul tău în veșnică lumină. Căci dacă zorile ți se vor arăta în noapte, zidul tău se va scufunda în uitare. Donatori ale căror nume ascunse sunt în a ta inimă nu vor strălucire, căci modeste sunt virtuțile lor.”