Social

?Impreuna pentru o lume mai buna?

18.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Un grup de educatori din Slovacia şi Turcia se află pentru o săptăm?nă ?n Arad. Vizita oaspeţilor este posibilă printr-un proiect internaţional din care fac parte grădiniţele pe care d?nşii le reprezintă, alături de grădiniţa PP 14 din Arad. ?E vorba despre un prim parteneriat internaţional ?n care ne regăsim şi suntem foarte m?ndri de acest lucru. Prin proiectul ??mpreună pentru o lume mai bună? ?ncercăm să cunoaştem mai bine alte sisteme de ?nvăţăm?nt, diferite de cel rom?nesc. Sunt schimburi de experienţă at?t ?n ceea ce priveşte activitatea didactică c?t şi ca tradiţie, cultură? Proiectul se va derula ?ntr-o primă fază pe parcursul unui an, şi ulterior pe doi ani. ?n cadrul lui, ?n luna martie, o delegaţie rom?nă va participa la un altfel de schimb de experienţă ?n Slovacia?, afirma Rodica Ţoldan, director al Grădiniţei PP 14. Pe parcursul acestei săptăm?ni, educatorii străini susţin tot felul de activităţi didactice cu copiii din grădiniţă, iar gazdele le vor prezenta acestora principalele obiective ale Aradului. La r?ndul lor, copiii le prezintă oaspeţilor obiecte de folclor, costume populare rom?neşti şi vor susţine, special pentru ei, diverse spectacole artistice. Proiectul Aradului a fost ?ntocmit de dir. Rodica Ţoldan, Mirela Barbosu, cu sprijinul inspectorului de proiect Maria Luta. De asemenea şi-au oferit sprijinul la realizarea lui insp. Maria Lucuşa şi Emilia Soriţeu.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Madiana Mican ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro