Economic

Printr-un sistem lansat de curand - Politele auto-casco se stabilesc in functie de experienta la volan, de varsta si stare civila

18.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Interviu cu Mihai Ciocu, director al sucursalei Allianz Ţiriac Arad

? Domnule director, ce noutăţi oferă Allinţz Ţiriac la poliţele auto?
? Allianz-Ţiriac Asigurări a lansat un nou sistem de ofertare a poliţelor auto-casco destinate persoanelor fizice. Orice persoană fizică interesată să-şi asigure autoturismul ?mpotriva riscurilor de avarii şi furt poate afla on-line, cu exactitate, costul unei asemenea poliţe emisă de noi, acces?nd site-ul companiei de asigurări ? www.allianztiriac.ro. Sistemul generează oferte de prime individualizate, riguros corelate cu profilul de risc al asiguratului, cu istoricul daunalităţii ?nregistrate de client şi cu gradul de fidelitate al acestuia ?n ceea ce priveşte relaţiile contractuale cu Allianz-Ţiriac Asigurări. . Reamintim că, ?ncep?nd cu luna februarie 2006, pe pagina de web a Allianz-Ţiriac (www.allianztiriac.ro) clienţii existenţi şi potenţiali ai companiei (persoane fizice) au posibilitatea să-şi calculeze on-line nivelul individualizat al primelor practicate de Allianz-Ţiriac pentru emiterea poliţelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor din accidente de autovehicule.  Suntem preocupaţi ?n permanenţă de ?mbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite, reprezentanţii Allianz-Ţiriac Asigurări se dovedesc a fi consecvenţi ?n promovarea unei noi strategii de subscriere a riscurilor asociate traficului auto. Lansarea noului program de calcul a tarifelor de primă pentru asigurările de avarii şi furt a autovehiculelor aparţin?nd persoanelor fizice ?ncheie prima fază a procesului de redefinire a sistemului de ofertare a poliţelor de asigurări auto
? Noul sistem de calcul a poliţei ţine cont exclusiv de autoturismul pentru care se ?ncheie aceasta?
? Nu. Noul sistem de tarifare casco Allianz-Ţiriac defineşte, pe de o parte, ?n mod explicit ? prin structura informaţiilor solicitate ?n formularul de calcul a primei de asigurare ? criteriile luate ?n calcul pentru generarea primei de asigurare. Se realizează, astfel, o corelare riguroasă a costului poliţei cu profilul de risc al solicitantului, pe baza statisticilor ?nregistrate ?n ultimii ani la nivelul portofoliului de asigurări casco ale companiei. Sub acest aspect, este important să evidenţiem faptul că evaluarea profilului de risc al solicitantului ţine cont at?t de caracteristicile autovehiculului (marcă, model, valoare de nou, vechime, caracteristici tehnice etc.), c?t şi de informaţii referitoare la proprietarul, respectiv utilizatorul maşinii c?t şi a v?rstei acestuia, a stării civile, a localităţii de reşedinţă, a destinaţiei şi a  modul de utilizare a autovehiculului?
? Există posibilitatea ca un asigurat să dorească ?ncheierea poliţei doar pentru anumite riscuri?
? Din perspectiva gradului de flexibilitate, oferta actuală este mult mai bine adaptată nevoilor individuale ale clienţilor. Aceştia au posibilitatea să opteze pentru limitarea riscurilor asigurate, cum ar fi de exemplu cazul deţinătorilor de autovehicule cu valoare actuală redusă, şi mă refer aici la maşini de capacitate mică, cu vechime relativ ridicată, pentru care singurul risc ?mpotriva căruia merită (n.n. din perspectiva costului) să fie ?ncheiată asigurarea se referă la riscul de daună totală din accident. ?n aceste condiţii de asigurare, oferta Allianz-Ţiriac Asigurări adresată proprietarilor care deţin autoturisme din categoriile amintite este una foarte atractivă. Pe de altă parte, ţin?ndu-se cont de frecvenţa extrem de ridicată a daunelor ?nregistrate la nivelul portofoliului de asigurări auto şi ?n contextul ?n care o mare parte dintre acestea sunt de valori mici (sub 3-400 de euro),  actualul sistem de tarifare casco promovează reduceri substanţiale aplicate primelor percepute de Allianz-Ţiriac clienţilor care acceptă reţinerea ?n sarcină proprie a unor riscuri de dimensiuni reduse. Bonificaţiile pleacă de la valori foarte apropiate de ?nsăşi suma reprezent?nd franşiza şi ajung la discounturi de p?nă la 50% din valoarea primei de bază. Această strategie de responsabilizare a clienţilor nu poate fi dec?t ?n avantajul ambelor părţi ? asigurat şi asigurător. Pentru ultimul, efectele pozitive se pot manifesta, ?n primul r?nd, la nivelul cheltuielilor administrative. ?n ceea ce priveşte clientul, el poate profita, pe termen lung, de beneficiile sistemului bonus/malus, ?n condiţiile ?n care acesta ţine cont nu numai de istoricul ratei daunei, ci şi de numărul de despăgubiri (indiferent de valoarea acestora) solicitate de la asigurător.
? Aminteaţi la un moment dat de ?ntocmirea ofertei poliţei, ?n funcţie de v?rstă, de stare civilă?
? ?ntr-adevăr. Spre exemplu, persoanele mature, a căror experienţă ?n trafic depăşeşte 10-15 ani, beneficiază, prin aplicarea noului sistem, de o ofertă mult ?mbunătăţită comparativ cu valorile de prime calculate anterior. Ne propunem să contracarăm tendinţele de creştere a daunalităţii ?nregistrate la nivelul pieţei locale a asigurărilor auto şi nu ?n ultimul r?nd, căutăm să ne aliniem programele de dezvoltare a produselor la modelele consacrate pe pieţele dezvoltate ale Europei.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Madiana Mican ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro