Social

Credite avantajoase

25.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă Arad acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite ?n condiţii avantajoase. Acestea sunt acordate pentru crearea de noi locuri de muncă prin ?nfiinţarea sau dezvoltarea de ?ntreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate. Creditele se acorda ?n baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea producţiei, cu o dob?ndă de 50% din dob?nda de referinţă a Băncii Naţionale a Rom?niei. Beneficiază de credite, ?nsă cu o dob?ndă de 25% din dob?nda de referinţă a BNR şi persoanele ?n v?rstă de p?nă la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de ?nvăţăm?nt superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, ?n condiţiile legii. Beneficiarii de credite acordate cu dob?ndă de 50% din dob?nda de referinţă a BNR trebuie sa ?ndeplinească următoarele condiţii: sa aibă cel mult 249 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu; activitatea de bază să se realizeze ?n producţie, servicii sau ?n turism (exclus comerţ); pe cel puţin 60% din numărul locurilor de munca nou-create prin ?nfiinţarea sau dezvoltarea de ?ntreprinderi mici şi mijlocii sau de unităţi cooperatiste să fie ?ncadrat personal provenind din r?ndul şomerilor ?nregistraţi la AJOFM; personalul ?ncadrat ?n condiţiile prevăzute sa fie menţinut ?n activitate cel puţin 3 ani; locurile de munca avute ?n vedere la acordarea de credite să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate ?n urma ?ncetării raporturilor de muncă a unor angajaţi ?n ultimele 12 luni premergătoare ?ncheierii contractului de creditare. ,,?n condiţiile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru un loc de muncă nou creat se acordau 10.000 RON. Pentru a oferi oportunităţi mai mari de dezvoltare firmelor deja existente precum şi persoanelor care ?nfiinţează firme, Consiliul de Administraţie din cadrul ANOFM a propus majorarea cuantumurilor creditelor acordate ?n condiţii avantajoase IMM-urilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Astfel, preşedintele ANOFM, Silviu BIAN, a adoptat o hotăr?re prin care se majorează cuantumurile creditelor, după cum urmează : valoarea creditului acordat pentru un loc de muncă nou creat creşte la 20.000 RON, iar pentru anul 2007, suma maximă ce va fi acordată unui beneficiar va fi de 1.500.000 RON?, a declarat Alexandra Lincar, inspector AJOFM Arad.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Claudia Untaru ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro