Social

?Transparenta privind repartitia A.N.L? Vorbe goale!?

04.11.2006 ⋅ 0 comentarii

Consideră Marinel Costuţ, unul dintre cei care şi-au depus cerere pentru un apartament

Tot timpul c?nd se repartizează locuinţele construite prin  A.N.L. se ivesc nemulţumiri.  Una dintre persoanele nemulţumite de decizia autorităţilor locale este şi Costuţ Marinel. 
T?nărul, nemulţumit de faptul că nu a primit un astfel de apartament,   a trimis o contestaţie adresată Comisiei Sociale de analizare a dosarelor şi repartizarea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.  A depus contestaţia deoarece a fost nemulţumit de punctajul acordat ?n dosarul ?nregistrat ?n registrul special, la poziţia 429/31.07.2006, depus la registratura primăriei Arad, cu numărul 32733/31.07.2006. Contestaţia suna ?n felul următor: ,, solicit respectuos să-mi recalculaţi punctajul stabilit ?n prezentul dosar, deoarece consider că acesta s-a calculat neav?ndu-se ?n vedere, ?n mod real, studiile şi pregătirea mea profesională. Astfel, ?n mod  eronat, am fost ?ncadrat la punctajul 5.2. din formularul de ?nscriere, revenindu-mi 8 puncte.  ?n realitate am făcut dovada absolvirii unei şcoli profesionale şi a unui curs de calificare profesională, ataş?nd la dosar diploma de absolvire şi adeverinţa din care reiese cursul absolvit. ?n hotăr?rea C.L.M. Arad, Nr. 157/09.06.2006, la punctul II, litera b, subpunctul 5, prevede faptul că absolvenţii de şcoală profesională   care fac dovada acesteia cu diploma de absolvire, sunt consideraţi a avea studii medii. ?n această situaţie, punctajul obţinut pentru această cerinţă este de 10 puncte, ?n loc de 8 puncte care mi-au fost acordate?. Răspunsul primăriei a apărut şi el, dar nu mulţumitor.  ,,?n contestaţie solicitaţi  punctarea studiilor conform punctului 5.4 ,,cu pregătire profesională şi studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau studii superioare de scurtă durată?. La punctul 5.4 sunt ?ncadraţi cei care au absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat şi au urmat apoi cursuri postliceale sau studii superioare de scurtă durată. Vă comunicăm că dumneavoastră nu aveţi studiile echivalente cu cele medii, deoarece studiile medii sunt considerate ?nvăţăm?ntul de 12 clase şi diplomă de bacalaureat. Conform actelor depuse, dumneavoastră aveţi doar zece clase obligatorii şi 2 ani studii profesionale cu calificare ?n meseria confecţioner ?ncălţăminte ? mecanic ?ntreţinere. Pentru motivele arătate mai sus contestaţia dumneavoastră se respinge ca ne?ntemeiată.  Tot  Marinel Costuţ contestă şi modul de lucru şi lipsa de transparenţă a autorităţilor locale. ,,?n ce priveşte lipsa de transparenţă, o confuzie totală creează administraţia locală prin reprezentanţii ei, afirm?nd, de c?te ori au ocazia  că se lucrează transparent dar prezent?nd ca şi ,,confidenţiale? datele persoanelor care sunt prioritare ?n lista pentru repartiţie, pe motivul că sunt date personale prin urmare confidenţiale.  Aceiaşi reprezentanţi permiţ?nd verificarea  a două dosare de către un solicitant dezamăgit de o depunctare faţă de cea primită la depunerea dosarului şi implicit pierderea repartiţiei. Ori datele persoanelor interesate de o repartiţie A.N.L. reprezintă identitatea persoanelor şi a motivelor care ?i ?ndreptăţesc la dob?ndirea repartiţiei. ?ntrebarea este de ce atunci primesc caracter ,,confidenţial? şi ?n aceste condiţii de ce sunt permise excepţii?, a declarat Marinel. ?ntrebări la adresa autorităţilor din partea d?nsului mai sunt şi altele, printre care: de ce nu este evacuată persoana care a intrat ?n posesia repartiţiei prin declaraţie notarială falsă privind deţinerea de proprietăţi, situaţia dat?nd de pe vremea primarului Dorel Popa, fiind dovedit ?n instanţă? Locuinţele A.N.L. se doresc a fi o măsură de protecţie socială sau servesc exemplului de mai sus? C?te astfel de situaţii credeţi că mai sunt şi dacă se caută măsuri pentru ?nlăturarea lor? Acestea sunt ?ntrebări pe care şi le pune orice om de r?nd căruia nu i se face dreptate. T?nărul mai cere să i se acorde posibilitatea verificării dosarelor ce completează lista priorităţilor ?n acordarea repartiţiilor la locuinţele construite prin A.N.L. De asemenea, Marinel mai afirmă că ori de c?te ori face c?te o contestaţie nu este băgat ?n seamă.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Claudia Untaru ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului