Informatii

In atentia pensionarilor

13.11.2006 ⋅ 0 comentarii

Compania Naţională Poşta Rom?nă anunţă beneficiarii drepturilor prevăzute ?n Legea nr.19/2000 că pensionarii care au optat pentru plata pensiei prin bancă, ?n cont curent sau card, vor primi taloanele de plată, cele de culoare mov, la domiciliu prin factorii poştali. Distribuirea taloanelor, fiind ordonată pe străzi , cartiere, sate sau comune, se va face numai ?n zilele lucrătoare (de luni p?nă vineri), ?n perioada 14 ? 28 a lunii, conform calendarului lunar stabilit ?n convenţia ?ncheiată cu Casa Naţională de Pensii. Dacă destinatarul talonului nu este găsit la domiciliu, i se va lăsa un aviz pe baza căruia, p?nă ?n penultima zi lucrătoare a lunii, ?şi va putea totuşi ridica talon de la oficiul poştal menţionat ?n respectivul aviz. Distribuirea taloanelor se efectuează la adresa ?nscrisă pe acestea, ?nm?n?ndu-se după caz, fie destinatarilor, fie persoanelor mandatate cu procura specială autentică, fie curatorului ?n baza deciziei de curatelă, fie tutorelui ?n baza deciziei de tutelă. La primirea talonului, titularul sau mandatarul, după caz, au obligaţia să prezinte salariatului poştal actul de identitate (BI/CI) şi să completeze rubricile de pe cupon (data la care titularul primeşte talonul; semnătura de primire talon; seria şi numărul actului de identitate al titularului sau mandatarului; numărul procurii, emitentul şi data emiterii). După expirarea termenului limită, şi anume ultima zi lucrătoare a lunii, taloanele nedistribuite vor fi ?napoiate Casei Judeţene de Pensii.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: informat ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro