Administratie

Extraordinara fulger la CJA - Zona Libera Curtici a ramas fara director? oficial - Pana la concurs, va fi numit un interimar

14.11.2006 ⋅ 0 comentarii

Extraordinara de ieri a consiliului judeţean de ieri a fost una fulger. Cele cinci proiecte aflate pe ordinea de zi au fost votate destul de rapid, exist?nd doar c?teva intervenţii şi opoziţii din partea unor consilieri la votarea proiectului privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici ? Arad, precum şi a proiectului privind revocarea şi numirea unui administrator ?n consiliul de administraţie al Regiei Autonome ?Administraţia Zonei Libere Curtici Arad?.

Asigurarea salariilor profesorilor?
Primul proiect de pe ordinea de zi, care a fost aprobat fără discuţii de către consilierii judeţeni, s-a referit la suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate finanţării cheltuielilor de personal din ?nvăţăm?ntul preuniversitar de stat pentru anul 2006. ?n baza prevederilor Hotăr?rii Guvernului, cu privire la alocarea sumelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru asigurarea cheltuielilor de personal din ?nvăţăm?ntul preuniversitar de stat pe anul 2006, sumele defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Arad, s-au majorat cu 14.748 mii lei.
Repartizarea sumei alocate judeţului Arad s-a efectuat ?n urma analizării necesarului estimat prin asigurarea ?n totalitate la fiecare consiliu local a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor de personal, inclusiv a diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 ? septembrie 2004.
Proiectul ilegal
Cu toate că cu cel de-al doilea proiect referitor la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al RA Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, nu toţi consilierii au fost de acord, invoc?ndu-se chiar faptul că adoptarea acestuia ar fi ilegală, şi acesta a trecut la vot. Cea care a tras un semnal de alarmă ?n acest sens, cer?ndu-le colegilor să nu ?şi acorde votul pentru acest proiect, a fost consiliera Zoea Rotaru: ?Aş dori să le comunic prieteneşte colegilor noştri ca, vot?nd acest proiect, ar putea suporta consecinţe financiare? Votarea acestui proiect este ilegală deoarece există legi după care funcţionează administraţia zonei libere şi Consiliul Judeţean nu are dreptul de a face asemenea schimbări.?
Intervenţia consilierei nu a avut ?nsă destul succes, proiectul adopt?ndu-se cu 21 de voturi ?pentru?. Astfel, hotăr?rea 153/27. 10.2006 a fost revocată, revenindu-se la componenţa consiliului de administraţie format din şapte membri.
Şi următorul proiect referitor tot la Administraţia Zonei Libere Curtici, privind revocarea şi numirea unor administratori ai consiliului de administraţie, precum şi eliberarea din funcţie a directorului general al ?Zonei Libere Curtici?, a trecut prin consiliu cu acelaşi număr de voturi, cu toate că Zoea Rotaru s-a simţit datoare să intervină din nou: ?O hotăr?re a unui minister nu poate să abroge o Hotăr?re de Guvern. Legile trebuie abrogate tot prin hotăr?ri de guvern. Nu este corect şi bine ceea ce s-a făcut!?? Astfel, au fost revocaţi din calitatea de administratori ai Zonei Libere Curtici: Pavel Herman, Mircea pavel şi Pistru Eusebiu, numindu-se ?n consiliul de administraţie: Cristina Bibarţ. De asemenea, Mircea Pavel a fost eliberat şi din funcţia de director general, urm?nd ca Preşedintele Consiliului Judeţean Arad să numească, ?n zilele imediat următoare, prin dispoziţie, noul director general interimar, p?nă la organizarea unui concurs pentru ocuparea acestui post.
Bani pentru drumuri şi CTP
Alte două proiecte care s-au votat pe bandă rulantă s-au referit la aprobarea co-finanţărilor lucrărilor aferente investiţiei ?Reabilitare DJ 792C, DN 79 ? Curtici? şi rectificarea bugetului de venituri proprii al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2006.
Prin programul de investiţii pe anul 2006, au fost alocate fonduri pentru ?ntocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a drumului judeţean 792C. Av?nd ?n vedere că valoarea totală a grantului nerambursabil care poate fi alocat prin programul Phare CBC/2005 este de maxim 800.000 euro, s-a propus etapizarea investiţiei pentru a beneficia şi ?n runda Phare CBC/2006 de ?ncă un grant nerambursabil.  Co-finanţarea se va desfăşura ?n mod etapizat, astfel ?nc?t pentru Etapa I ? runda Phare CBC/2005 valoarea co-finanţării alocate de Consiliul Judeţean Arad să fie de 266.500 euro.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a Consiliului Judeţean Arad s-a modificat la partea de cheltuieli, ca urmare a solicitării de către CTP Arad de redistribuire a sumelor ce se estimează a nu fi cheltuite p?nă la sf?rşitul anului, cu suma de 170 de mii de lei la titlul ?Subvenţii? şi cuprinderea lor la titlul ?Cheltuieli de capital? ?n vederea achiziţionării de autobuze noi.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Nadia Bodran ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro