Administratie

Totul despre noul sistem de parcare cu plata?

22.11.2006 ⋅ 0 comentarii

De ieri a intrat ?n vigoare noul sistem de parcare cu plată. Astfel, parcările din municipiul Arad pot fi utilizate doar contra cost. Programul de funcţionare a parcărilor ?n sistem de plată este următorul: De luni p?nă vineri- ?n intervalul orar: 8,00- 18,00 ; S?mbăta, ?n intervalul orar: 8,00 ? 14,00. ?n afara programului stabilit precum şi duminica, ?n sărbătorile legale şi cu ocazia unor evenimente special mediatizate de autoritatea publică locală, parcarea este gratuită.

Străzile incluse
?n sistem
Străzile pe care se va aplica sistemul de parcare au fost ?mpărţite pe zone. Astfel, din ?zona A? fac parte: str. Emanuel Gojdu ? tronson  cuprins ?ntre str. Ecaterina Teodoroiu şi str. Tribunul Buteanu; str. E. Teodoroiu, str. V. Goldiş; str. L. Blaga; str. V. Alecsandri; str. Horia- tronson cuprins ?ntre str. Episcopiei şi str. Octavian Goga; str. Ghe. Popa de Teiuş; Piaţa Mihai Viteazul; str. Crişan; B-dul Revoluţiei (de la Piaţa Gării p?nă la Tribunul Dobra); B-dul Revoluţiei ? zona medianei; str. I.C. Brătianu; str. N. Grigorescu; str. Blajului; str. Romul Veliciu; str. Xenopol; str. Decembrie 1918; str. Unirii; str. N. Bălcescu- tronson B-dul Revoluţiei -B-dul Gen. Dragalina; B-dul Decebal; B-dul General V. Milea.
Din ?zona B? de taxare fac parte următoarele străzi: Piaţa Gării; str. Miron Costin; str. Peneş Curcanul- tronson B-dul Revoluţiei şi str. M. Costin; str. St. A. Doinaş; str. T. Vladimirescu; str. A. Mureşanu - ?ntre B-dul Revoluţiei şi str. St. A. Doinaş; str. Elena Ghiba Birta; Piaţa Spitalului -parcarea din faţa blocurilor; str. Gh. Coşbuc; str. I. Sava; str. O. Goga- ?ntre str. Mărăşeşti şi str. Horia; str. Episcopiei; str. Ştefan Cicio Pop; str. Sebeşului; str. M. Eminescu- tronson str. V?rful cu Dor- str. L. Blaga; str. V?rful cu Dor; str. Gh. Bariţiu; str. Grigore Alexandrescu- ?ntre str. Cozia şi str. Ghe. Bariţiu; str. Aviator Georgescu; str. Cloşca; str. M. Stănescu; str. I. Andreescu; str. Gen. Traian Moşoiu; str. Onisifor Ghibu; Splaiul General Praporgescu;
Cum se poate plăti parcarea
Utilizatorii sistemului de parcare pot să plătească după următoarele modalităţi: monede, carduri; abonament; rezervare. Taxa de utilizare a parcărilor se plăteşte ?n sistem de autotaxare, utiliz?nd parcometrele amplasate ?n apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor sau cardului de parcare.
Monedele se utilizează direct la parcometru. Se introduc at?tea monede p?nă la concurenţa sumei care reprezintă taxa aplicabilă, pentru unitatea de timp solicitată.
Cardul de parcare se achiziţionează contra cost de la sediul operatorului (B-dul Revoluţiei nr.50), la preţul de 5,00 RON . Preţul cardului se reţine cu titlu de garanţie, urm?nd a fi returnat la restituirea cardului ?n stare de funcţionare, nedeteriorat. Preţul cardului se achită o singură dată, cardul put?nd fi re?ncărcat sau, după descărcare, put?nd fi ?nlocuit cu altul, ?ncărcat, cu plata sumei corespunzătoare numai pentru ?ncărcare. Autotaxarea se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operaţiuni: După oprirea vehiculului ?n spaţiul special amenajat pentru parcare, cardul de parcare sau monedele se introduc ?n parcometru (aparat de taxare). Se selectează durata parcării pentru un interval de p?nă la max. 10 ore. Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziţiona ?n mod obligatoriu ?n interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat, ?n suport special, astfel ?nc?t toate datele inscripţionate să fie vizibile din exterior. Dacă nu se poate identifica tichetul de parcare, se aplică sancţiuni. Tichetul de parcare este valabil pentru ?ntreaga durată de timp plătită ?n zona ?n care s-a parcat sau ?n alte zone cu tarif egal ori mai mic dec?t cel achitat.
Abonamentul. Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere următoarele tipuri de abonamente: abonament pentru rezidenţi persoane fizice pentru o stradă; abonament pentru nerezidenţi,  persoane fizice şi  persoane juridice, pe o stradă; abonament pentru persoane fizice şi persoane juridice pentru toate străzile; abonament pe o stradă (except?nd Bulevardul Revoluţiei), pentru nerezidenţi, persoane fizice-angajaţi ai instituţiilor care ?şi au sediul pe Bulevardul Revoluţiei;
Abonamentele sunt lunare, trimestriale sau anuale şi achiziţionează de la sediul operatorului. Indiferent de tip, abonamentul se eliberează pentru un singur vehicul. ?n timpul parcării, abonamentul se poziţionează ?n mod obligatoriu ?n interiorul habitaclului vehiculului, pe bord, sub parbriz, preferabil ?n suport special, astfel ?nc?t toate elementele inscripţionate să fie vizibile. Abonamentele deteriorate sau pierdute se ?nlocuiesc, la cerere notificată ?n scris, cu plata contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere. Abonamentul nu se eliberează pentru vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 to.
Rezervarea este permisă numai pentru vehicule a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 to. Operează asupra a maxim două locuri de parcare, alese pe oricare din străzile pe care se aplică sistemul de parcare cu plată. Plata se efectuează lunar, trimestrial sau anual şi anticipat. Tarifele de rezervare sunt prevăzute ?n anexa 2 la prezentul Regulament. Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul ?ncheie cu operatorul un contract de rezervare. Locul rezervat este indicat prin amplasarea unui dispozitiv de rezervare. Dispozitivul de rezervare  se amplasează de către operatorul sistemului de parcare pentru locurile de parcare indicate conform contractului de rezervare.
Preţuri?
Pentru Zona A de parcare. Pentru 15 minute de staţionare, preţul este de 0,2 RON, pentru 30 de minute preţul este de 0,5 RON, pentru 60 de minute, preţul este de 1,0 RON, pentru 90 de minute, preţul este de 2,0 RON, pentru 120 de minute, preţul este de 3,0 RON, pentru 180 de minute, preţul este de 4,0 RON, pentru 240 de minute preţul este de 9,0 RON, pentru 300 de minute preţul este de 12,0 RON, pentru 360 de minute, preţul este de 18,0 RON, pentru 420 de minute preţul este de 21,0 RON, pentru 480 de minute preţul este de 24,0 RON, pentru 540 de minute, preţul este de 27,0 RON, pentru 600 de minute preţul este de 30,0 RON.
?n zona B de parcare preţurile sunt aceleaşi, cu diferenţa că, pentru 15 minute de staţionare preţul este de 0,1 RON, iar pentru 30 de minute de parcare preţul este de 0,4 RON.
Preţul abonamentelor. Pentru rezidenţi, persoane fizice, pe o stradă ?n Zona A: pentru o lună se achită 13,5 RON, pentru un trimestru- 32,4 RON, pentru un an ? 129,6 RON. ?n zona B: abonamentul pentru o lună costă 10,0 RON, pentru un trimestru 24,0 RON, iar pentru un an 96,0 RON. Pentru nerezidenţi, persoane fizice şi persoane juridice, pe o stradă ?n zona A: pentru o lună se achită 264,0 RON, pentru un trimestru ? 712,0 RON, pentru un an ? 2.281 RON. Pentru o stradă ?n Zona B: pe o lună abonamentul costă 222,0 RON, pentru un trimestru ? 599,0 RON, pentru un an ? 1.918,0 RON.
Abonamentul pentru persoane fizice şi persoane juridice, pe toate străzile. ?n zona A, abonamentul pentru o lună costă 900,0 RON, pentru un trimestru ? 2.430,0 RON, pentru un an ? 7.776,0 RON. ?n zona B abonamentul pentru o lună costă 810,0 RON, pentru un trimestru ? 2.187,0 RON, pentru un an 6,988,0 RON.
Abonamentul pentru nerezidenţi, persoane fizice-angajaţi ai instituţiilor care ?şi au sediul pe Bulevardul Revoluţiei, pentru o stradă (except?nd Bulevardul Revoluţiei). ?n zona A, pentru o lună ? 100,0 RON, pentru un trimestru ? 270,0 Ron, pentru un an ? 864,0 RON. ?n zona B, pentru o lună 84,1 RON, pentru un trimestru 227,0 RON, iar pentru un an ? 726,6 RON.
Rezervările
?n zona A rezervarea pentru o lună costă 343,2 RON, pentru un trimestru ? 926,6 Ron, iar pentru un an ? 2965,3 RON. ?n zona B ? pentru o lună ? 288,6 RON, pentru un trimestru ? 779,2 Ron, iar pentru un an ? 2.493,0 RON.
Rezervările pe Bulevardul Revoluţiei pentru o lună costă 900,0 Ron, pentru un trimestru ? 2.700,0 RON, iar pentru un an ? 10.800,0 RON.
Facilităţi şi gratuităţi?
?n zonele de parcare se rezervă şi se semnalizează prin marcaj specific locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap. ?n parcările situate ?n faţa spitalelor se rezervă c?te două locuri marcate prin semnul internaţional ?H?, utilizate de persoanele care apelează la serviciile medicale de urgenţă. Parcarea este gratuită.
Se acordă gratuităţi  pentru parcarea vehiculelor aparţin?nd: fundaţiilor şi asociaţiilor cu activitate umanitară, care asigură transporturi ?n interesul persoanelor asistate; veteranilor de război şi beneficiarii Decretului- Lege nr. 118/1990. medicilor de familie, ?n ?mprejurări legate de asigurarea serviciilor medicale de urgenţă; corpului diplomatic; următoarelor instituţii de interes public: Primăria Municipiului Arad; Prefectura Judeţului Arad; Consiliul Judeţean Arad; Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad; Garda Financiară Arad; Curtea de Conturi Arad; Garda de Mediu
Se mai acordă gratuităţi delegaţiilor străine, la invitaţia instituţiilor de interes public.
Gratuitatea se acordă ?n baza unei cereri avizată de Primarul Municipiului Arad.
Sistemul de parcare se aplică ?n municipiul Arad, prin operatorul Direcţia Tehnică ? Serviciul Administrare Parcări ? din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Serviciului de Administrare Parcări are sediul pe Bulevardul Revoluţiei nr. 50 (l?ngă Poşta mare). Numerele de telefon ale serviciului sunt: 0257.228.240 şi 0275. 228.242.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: N. Bodran ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului