Național

Ministerul Agriculturii anunță lansarea sesiunii de depunere a Cererilor de FINANȚARE pentru investiții în sectorul POMICOL

16.08.2019 ⋅ 1 comentarii

În perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță lansarea sesiunii de depunere a Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020.


Investițiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe pentru:


modernizarea și crearea de unități de procesare;

introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;

creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

îmbunătățirea controlului intern al calității;

creșterea numărului de locuri de muncă.

Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 26.800.000 Euro.


PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.2a este de 10 puncte.


Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.2a sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii precum și întreprinderi mari, cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole.


Depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.2 a se va face on-line pe  https://online.afir.info/ , conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 19 august 2019, ora 09:00.


Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.2 a este de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.

Sursa: Gazeta Locala

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Gazeta Locala
16.08.2019 16:44
Raul
Big like :)
fashiondays.ro