Social

Pentru a-si obtine cardul european de sanatate - Aradenii au luat cu asalt sediul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate

05.01.2007 ⋅ 0 comentarii

Intrat pe piaţă de la 1 ianuarie 2007, cardul european de asigurări sociale de sănătate conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare ?n cadrul unei şederi temporare ?ntr-un stat membru al Uniunii Europene. Acesta dovedeşte că titularul acestuia este asigurat ?n sistemul de asigurări sociale de sănătate din Rom?nia şi beneficiază de avantajele conferite de calitatea de asigurat pe perioada deplasării titularului ?ntr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp. La fel cum se ?nt?mplă la nivel naţional, ?n ultimele zile şi sediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate a fost luat cu asalt de arădenii dornici să-şi procure un astfel de card. Din cei peste cinci sute de solicitanţi care s-au prezentat la sediul instituţiei, de la ?nceputul anului, au fost ?nregistrate doar aproximativ două sute de cereri, diferenţa de solicitanţi reprezent?nd fie persoane neasigurate, fie persoane care nu au prezentat toate documentele necesare primii unui asemenea card. Cei mai mulţi solicitanţi se regăsesc ?n r?ndul pensionarilor care au ?nţeles greşit semnificaţia acestui card şi au crezut că el le va folosi la tratament pentru bolile cu care au fost diagnosticaţi. ?Acum ?ncepe să crească numărul cererilor depuse, numai că ne lovim de o problemă, ?n sensul că oamenii se pare că nu au ?nţeles foarte clar ce reprezintă acest card, mulţi dintre solicitanţi crez?nd că acest card le va fi util pentru tratamentele urmate ?n ţară sau pentru alte intervenţii chirurgicale ce ar avea loc ?n afara graniţelor ţării. De asemenea, trebuie ştiut faptul că acesta nu se eliberează pentru persoanele neasigurate. El este destinat asigurării medicale a persoanelor care pleacă ?n străinătate, ?n concedii, la studii? pentru perioada limitate?, afirmă Florin Farcaş, purtător de cuv?nt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. Preţul la care asiguraţii CNAS vor putea mobţine Cardul European de Asigurat (EHIC) este de 2,166 RON (21.660 lei vechi), sumă ce include at?t TVA-ul c?t şi costurile imprimării şi distribuirii documentului. Acest card are aceleaşi dimensiuni ca un card bancar şi conţine o serie de date despre posesor precum numele, prenumele, numărul personal de identificare c?t şi despre instituţia emitentă, precum şi data expirării, fără ?nsă să cuprindă şi informaţii medicale. Cardul poate fi obţinut pe baza unei cereri-tip de către oricare asigurat din Rom?nia care doreşte să călătorească ?ntr-una din ţările Uniunii Europene şi dă posesorului dreptul să beneficieze, ?n caz de necesitate, de asistenţă medicală ?n locul ?n care se află, ?n aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii sistemului public de sănătate din ţara-gazdă, astfel nemaifiind este necesară o altă asigurare de sănătate pe durata călătoriei. Cererea-tip de obţinere a cardului trebuie completată la sediul casei judeţene de asigurări la care este ?nscris asiguratul, unde acesta va trebui să se prezinte cu o copie după buletinul sau cartea de identitate şi cu dovada că este asigurat (adeverinţa de salariat, talonul de pensie, alt act specific, după caz). ?n cazul minorilor sub 14 ani, ?n locul copiei după cartea de identitate se va depune o copie după certificatul de naştere. Ulterior, cardul va fi primit la adresa specificată de solicitant ?n cerere, ?n termen de 7 zile lucrătoare de la solicitare. De această facilitate nu pot beneficia ?nsă cei care nu şi-au achitat la zi contribuţia la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Totodată, cardul nu dă dreptul posesorului să beneficieze de tratamente ?n străinătate pentru problemele de sănătate pre-existente călătoriei. Pentru cazurile ?n care s-ar obţine totuşi asistenţă medicală ?n străinătate pentru alte probleme de sănătate dec?t cele ivite strict ?n cursul călătoriei, legislaţia din domeniu prevede că CNAS va recupera banii de la respectivele persoane, pe cale juridică, exist?nd totodată posibilitatea ca făptuitorii să intre şi sub incidenţa legii penale. ?n cazul ?n care asiguratul pierde cardul ?n ţară poate solicita eliberarea unuia nou. Dacă dispariţia cardului survine ?n timpul sejurului ?n străinătate, asiguratul poate solicita casei de asigurări de sănătate emitente, direct sau prin intermediul sistemului public de asigurări de sănătate din statul respectiv, un certificat de ?nlocuire a cardului, care ?i va permite să beneficieze de drepturile sale. Totodată, dacă asiguratul are deja un card, dar a cărui valabilitate de şase luni ?ncetează ?n timpul unei călătorii ?n străinătate, poate solicita ?n avans eliberarea unui nou card, ?n prelungirea celui dint?i, necesar deplasării, dar nu mai mult de 6 luni.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Madiana Mican ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro