Informatii

AM INTRAT IN U.E.: Ce este, ce va fi

11.01.2007 ⋅ 0 comentarii

q Iniţial (era ?n 1951) s-a numit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (şi cuprindea 6 ţări), mai apoi Comunitatea Economică Europeană (la 1 ianuarie 1958) şi de-abia mai t?rziu ceea ce se cheamă astăzi, mai prescurtat, Uniunea Europeană.
q Capitala U.E. este Bruxelles unde ?şi au sediul Comisia Europeană, Consiliul de Miniştri şi Parlamentul european, parlament care ?şi mai are un sediu la Strasbourg unde ? timp de o săptăm?nă pe lună ? ?şi desfăşoară activitatea.
q U.E. mai dispune de o Curte Europeană de Justiţie găzduită de Luxemburg, tot aici afl?ndu-se şi secretariatul Parlamentului eurpoean.
q Limbi oficiale: 20 plus rom?na, bulgara şi irlandeza de la 1 ianuarie 2007, deci ?n total 23 de limbi oficiale.
q Moneda de circulaţie ?n U.E. ? euromoneda care ?nsă a fost adoptată doar de 12 ţări din cele 27 al U.E.
q Ziua U.E. este 9 mai, zi ?n care ?n urmă cu 57 de ani, mai exact la 9 mai 1950 ministrul de externe al Franţei, Robert Schuman propunea planul creării U.E. sub forma Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului.
q Prima şi cea mai ?vizibilă? facilitate ca membru U.E.: dreptul de a călători liber doar cu Cartea de identitate ?n 22 din cele 25 ţări U.E..
q De reţinut că U.E. nu se confundă cu Spaţiul Schengen, spaţiu ?n care controlul la frontiere a fost eliminat total. Astfel, semnatare ? Acordul Schengen sunt ?n număr de 15 şi cuprinde ţările U.E. de dinainte de extinderea din mai 2004 la care se adaugă Elveţia, Norvegia şi Islanda (ţări care nu sunt membre U.E.). Pentru cetăţenii acestor ţări trecerea dintr-o ţară ?n alta se face absolut liber, fără carte de identitate aşa cum li se cere rom?nilor, bulgarilor şi celor din cele 10 ţări care au aderat la U.E. ?n 2004.
q Una dintre facilităţile de la 1 ianuarie 2007: egalizarea taxelor şcolare pentru cei care studiază ?ntr-o universitate U.E. Astfel, dacă p?nă acum un student rom?n la o universitate din Anglia plătea o taxă de 15-20.000 de lire, după 1 ianuarie 2007 el va plăti o taxă de 3000 de lire precum un student englez obişnuit.
q Accesarea de credite la bănci din ţările U.E. este un alt avantaj, avantaj care constă ?n dob?nzile de 4-5 ori mai mici dec?t la o bancă rom?nească. Ce-i drept că nu oricine poate obţine un asemenea credit pentru aceasta fiind nevoie de anumite garanţii sau de un nume care ?ncepe de la ?Ţiriac ?n sus!
q ?ncep?nd cu 1 ianuarie 2007 rom?nii pot munci fără probleme ?n 10 din ţările U.E. (Suedia, Polonia, Cehia, Finlanda, Cipru, Slovenia, Estonia etc), ?n timp ce ?n celelalte ei se pot angaja doar ?n anumite sectoare, restricţie care durează doi ani de zile (cu posibilitatea prelungirii ei ?ncă 3 ani).
q Tot de la 1 ianuarie 2007 clasicele asigurări de sănătate se ?nlocuiesc cu carduri de sănătate care vor acoperi cheltuielile cu un posibil accident de circulaţie sau cu tratamentul unor probleme grave de sănătate ivite pe parcursul deplasării ?n ţările U.E. ca turist ori ?n alte scopuri.
q Fără ?ndoială că unul dintre c?ştigurile aderării este eliminarea taxelor pentru mărfurile importate din U.E. Concomitent se reduc taxele la articolele importate din afara U.E., ca de pildă Asia unde reducerea taxelor se estimează la circa 40-42%.
q Din păcate, ce se c?ştigă ?ntr-o parte se poate pierde ?n alta. ?n esenţă este vorba despre aşa-numita taxă verde sau ecologică ce se va aplica ?ncep?nd din vara aceasta unor produse importate, ?n principiu produselor electrocasnice şi electronice. Taxa va fi de 3-10 euro (urm?nd a fi afişată l?ngă preţul produsului) ea fiind folosită pentru reciclarea ? după scoaterea lor din uz ? a produselor amintite mai sus.
q Noutăţi mari aduce aderarea la U.E. şi ?n agricultură, ţăranii numindu-se de-acum? fermieri! Fermieri care vor trebui să treacă de la agricultura de subzistenţă care există acum ?n Rom?nia, agricultură care ocupă 81% din suprafaţă agricolă cu ferme individuale de 1-1,5 ha, la ferme de 10-15 ha.
q Alte noutăţi: nu se vor mai admite ferme de creştere a porcilor cu mai puţin de 3 porci dec?t dacă aceştia sunt crescuţi pentru uzul propriu, comercializarea cărnii de porc şi a porcilor put?ndu-se face doar dacă o fermă deţine peste 3 porci.
q ?n aceeaşi idee, conform normelor U.E. sacrificare acestora trebuie să se facă fără a provoca stres acestora, sacrificare ce va fi  precedată de o anesteziere, treabă care se va face ?n case comunale pentru tăierea porcilor ?nfiinţate şi finanţate de către primării.
q Reguli stricte vor fi impuse şi ?n legumicultură unde se va urmări ?ndeosebi limitarea folosirii chimicalelor, depăşirea anumitor stasuri lăs?ndu-se cu amenzi usturătoare.
q Veşti rele şi pentru producători individuali de ţuică: ?ncep?nd cu 1 ianuarie 2007 fiind interzisă producerea ţuicii pentru comercializare ?n cazane individuale, ea fiind admisă doar pentru consumul propriu.
q Şi calitatea şi mai ales provenienţa vinurilor va fi urmărită de-acum foarte strict U.E. nedorind comercializarea vinurilor din viţă de vie hibridă. Viţă de vie care ?n viitor va dispărea, evident fermierii put?nd să cultive vie hibridă spre a obţine vin exclusiv pentru consumul propriu. 

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Mircea Dorgoşan ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro