Informatii

Solutie fara precedent la Tribunalul Arad - Conform acesteia 20-30% din consilierii locali nu mai au aceasta calitate

30.01.2007 ⋅ 0 comentarii

Tribunalul Arad, Secţia contencioas administrativ şi fiscal a fost sesizat în două dosare (nr. 8850/108/2006) de către reclamantul Clipici Irimie, consilier local la CL Secusigiu şi de Prefectul judeţului Arad, cu acţiuni în anularea Hotărârii nr. 52 din 31 octombrie 2006, prin care s-a constatat încetarea mandatului de consilier local la CL Secusigiu a reclamantului Clipici Irimie.
Deşi la sesizarea consilierului local Clipici Irimie, instanţa de judecată avea obligaţia de a soluţiona cauza în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, instanţa a soluţionat cererea cu încălcarea acestei temen obligatoriu, pronunţând soluţia după 5 temene de judecată, respectiv la 23.01.2007.
Conform soluţiei instanţei - pe care o considerăm fără precedent - consilierii comunali, orăşeneşti şi judeţeni, care şi-au schimbat apartenenţa politică anterior declaraţiei de apartenenţă politică, pierd calitatea de consilier, postul devenind vacant.
Prin Hotărârea nr. 52 din 2006 CL Secusigiu a constatat încetarea mandatului de consilier local în considerarea aplicării art. 9 alin. 3 lit. hą ţi art. 12 din Legea nr. 249/ 2006.
În concret este vorba despre aplicarea art. 9 alin. (2) lit hą) din Legea nr. 393/2004 cu privire la Statutul aleţilor locali, modificată prin Legea nr. 249/ 2006, care are următorul conţinut: „Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
hą)pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;”
În conformitate cu art. 3(3) din Legea nr. 249/ 2006 – „Dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. hą), alin. (2ą) ţi de ale art. 15 alin. (2) lit. gą) din Litera nr. 393/2004 intră în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1).”
Art. 2 din Legea nr. 249/2006 obligă fiecare consilier local sau judeţean să îşi declare apartenenţa politică, prin declaraţie scrisă, pe propria răspundere, depusă la secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
Drept urmare, numai dacă după depunerea declaraţiei de apartenenţă politică, în condiţiile de mai sus, consilierul local îşi pierde calitatea de membru al partidului politic faţă de care şi-a declarat apartenenţa, se aplică dispoziţiile sancţionatorii privind vacanţarea postului.
Interpretarea făcută de instanţă este contrară legii şi presupune aplicarea unor norme în mod retroactiv, înainte de intrarea lor în vigoare. Astfel, legea nu se poate alica pentru trecut, respectiv pentru manualul exercitat deja înainte de intrarea legii în vigoare, ci numai pentru viitor, în acest sens fiind şi dispoziţiile constituţionale cu privire la efectul în timp al actelor normative.
Mai mult, această interpretare este contrară însăşi spiritului legii, care urmăreşte să stopeze migraţia politică de la un moment dat – cel al declaraţiei de apartenenţă politică.
Subliniem că şi practica administrativă este în sensul interpretării legii conform conţinutului textelor indicate, în sensul că nu s-au înregistrat cazuri în care consiliile locale să fii constatat încetarea mandatului de consilier, decât pentru schimbarea apartenenţei politice după depunerea declaraţiei de apartenenţă.
Mai mult în cazul CL Secusigiu doi consilieri au fost propuşi de către primar să li se constate încetarea mandatului pentru aceleaşi considerente, dar numai unul a întrunit numărul de voturi pentru adoptarea hotărârii (după cum rezultă din procesul – verbal de şedinţă). Drept urmare legea se aplică diferit după numele consilierului şi voinţa unor consilieri.
Intrepretarea aplicării pentru viitor a acestor dispoziţii legale sancţionării care conduc la pierderea calităţii de consilier, adică pentru cazurile în care consilierul îşi schimbă apartenenţa politică după depunerea declaraţiei de apartenenţă politică, este realizată şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin nota cu nr. 3594/06.07.2006. Această poziţie este susţinută şi de Instituţia Prefectului judeţului Arad prin acţiunea în anulare promovată.
Apreciem că în cazul în care această soluţie rămâne irevocabilă, consecinţele ei ilegale vor bulversa viaţa politică locală, prin vacantarea multor posturi de consilieri locali.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Prof. univ. dr. Eugen Popa ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro