Informatii

Noi contracte de furnizare a gazelor naturale

17.02.2007 ⋅ 0 comentarii

Datorită modificărilor legislative privind condiţiile generale de contractare se impune şi modificarea contractelor pentru furnizarea gazelor naturale. Conform noilor prevederi, pentru consumatorii non-casnici, perioada de graţie în care se poate efectua plata facturii la gazele naturale fără a fi percepute penalităţi de întârziere la plată este de 15 zile calendaristice de la data scadenţei facturii. Pentru consumatorii casnici perioada de graţie rămâne neschimbată şi anume 30 de zile calendaristice de la data scadenţei facturii. Pentru evitarea aglomeraţiilor la casierii  se recomandă clienţilor să folosească toată perioada în care facturile se pot achita fără penalităţi şi să utilizeze toate mijloacele de plată disponibile. „Pe lângă casieriile noastre, consumatorii au posibilitatea să plătească factura de gaze naturale şi la bănci, numărul acestor locaţii fiind în creştere. Facturile la gaz se pot plăti şi prin intermediul contului curent deschis la bănci. Dorim să precizăm din nou că pentru consumatorii casnici perioada de graţie în care pot achita factura la gazele naturale fără penalităţi de întârziere este de 30 de zile de la data scadenţei facturii, aceştia având în total 45 de zile de la data emiterii facturii pentru plata acesteia.  O altă modificare importantă se referă la posibilitatea legală a distribuitorului de a limita furnizarea gazelor naturale. Perioada după care E.ON Gaz România are dreptul să întrerupă furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii care nu plătesc s-a redus, aceasta însemnând că întreruperea se poate face din a 26-a zi după emiterea facturii”, afirmă Claudia Jude, din partea E.ON Gaz.
Trecerea la noua modalitate de facturare implică operaţiuni suplimentare de ordin tehnic şi organizatoric pentru producători, transportator şi distribuitori. Corelarea tuturor acestor operaţiuni, precum şi modificările de ordin tehnic necesare (cele legate de introducerea în factură a puterii calorifice), vor cauza o întârziere de câteva zile a facturilor la gazele naturale pentru luna ianuarie a.c.  În acest context, E.ON Gaz România nu va face uz de dreptul de a întrerupe furnizarea gazelor naturale din a 26-a zi după emiterea facturii, acordând  consumatorilor o perioadă rezonabil mai lungă, pentru efectuarea plăţii facturilor.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Informat ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro