Informatii

Teze cu subiect unic pentru clasa a VII-a

17.02.2007 ⋅ 0 comentarii

Prin ordinul nr. 307/12.II. 2007 Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihail Hărdău, a aprobat metodologia ce reglementează organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic care vor fi susţinute de elevii claselor a VII-a, în semestrul a II-lea al anului şcolar 2006-2007. Evaluarea prin tezele cu subiect unic are caracter de pilotare în scopul verificării atât a procedurilor de organizare şi desfăşurare elaborate, cât şi a capacităţii sistemului de a aplica o nouă formă de evaluare la nivel naţional. Tezele cu subiect unic au regim de teze semestriale iar rezultatele obţinute la aceste teze nu vor afecta procedura de admitere la liceu a elevilor aflaţi acum în clasa a VII-a şi a VIII-a. Tezele se vor susţine în fiecare unitate de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a VII-a. În acest sens, în fiecare dintre aceste unităţi şcolare se va constitui o comisie. Disciplinele la care se susţin teze sunt următoarele: limba şi literatura română, matematică; limba şi literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. Subiectele sunt elaborate conform programei şcolare parcurse până la data desfăşurării tezei, în conformitate cu temele selectate din programa şcolară şi comunicată şcolilor. Calendarul după care se vor desfăşura tezele, conţine o perioadă destinată tuturor elevilor şi două perioade speciale. Prima perioadă specială este destinată elevilor care au absentat la prima sesiune, însa a căror situaţie nu impune amânarea încheierii situaţiei şcolare. A doua perioadă specială de teze este destinată elevilor care au fost amânaţi conform articolul 65 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr. 4925/08.09.2005. Elevii sunt reprogramaţi să susţină fiecare teză la care au absentat, numai o singură dată.
Perioada de teze
Tezele cu subiect unic pentru clasa a VII a în anul şcolar 2006 – 2007 semestrul al  II –lea se vor da în următoarea perioadă: în 4 mai se va susţine proba de matematică, probă scrisă , pe 10 mai  proba la  limba şi literatura maternă, probă scrisă , iar în data de 17 mai  proba la limba şi literatura română, probă scrisă.
Elevii care au absentat la prima sesiune au o perioadă specială de teze şi anume: pe data de 5 iunie  are loc proba scrisă la  matematică. În  8 iunie proba scrisă la limba şi literatura maternă, iar în 12 iunie are loc proba scrisă la limba şi literatura română.
Perioadă specială de teze pentru elevii amânaţi
Conform Art. 65 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr. 4925/08. 09. 2005 în data de 21 august  are loc proba scrisă la matematică, în  23 august   proba  scrisă la  limba şi literatura maternă, iar în data de 28 august proba scrisă la  limba şi literatura română. Modalitatea de transmitere a subiectelor la unităţile de învăţământ unde se susţin tezele, va fi reglementată printr-o procedură separată. Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cu altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine teza. Subiectele pentru teză şi baremele de evaluare şi notare unice se elaborează în cadrul Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Claudia Untaru ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro