Social

Modificari la admiterea in invatamantul superior

24.02.2007 ⋅ 0 comentarii

În anul universitar 2007-2008 admiterea pentru toate formele de învăţământ ale ciclului universitar de licenţă se poate organiza prin concurs într-una sau doua sesiuni, înainte de începerea anului universitar. Perioadele celor două sesiuni de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de începerea anului universitar, prin afişare la sediul instituţiilor şi prin publicare pe pagina proprie de web. Aceste criterii au fost aprobate de  Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihail Hărdau. În cazul în care admiterea la studii universitare de licenţă se organizează prin examene la anumite discipline, acestea pot fi susţinute în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale în care acestea au fost studiate în liceu. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de larga circulaţie internaţională, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta. În ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată. Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, au dreptul să participe la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Claudia Untaru ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului