Social

Bani pentru agricultori

21.03.2007 ⋅ 0 comentarii

Oraşul Sântana este printre puţinele localităţi care se bucură de un sediu APIA. Începând cu anul acesta, există schemele de plăţi directe şi cele de plăţi naţionale directe complementare care se acordă în agricultură ca mecanisme de susţinere a producătorilor. Una dintre schemele de finanţare este cea de plată unică pe suprafaţă ce constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an. Aceasta se acordă pentru teren arabil cultivat cu cereale, leguminoase pentru boabe, cartofi, sfeclă, rădăcinoase pentru nutreţ, legume, pepeni, căpşuni, flori, plante ornamentale, seminceri şi alte culturi în teren arabil, terenurile de sub sere, solarii. Se mai acordă pentru terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, pentru pajişti permanente, pentru vii, livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere li alte culturi permanente, dar se acordă şi pentru grădini familiale.
De această schemă beneficiază ori juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi, locatori. Pentru a beneficia de plăţile unice pe suprafaţă trebuie ca persoana să fie înscrisă în Registrul fermierilor, să depună o cerere de solicitare în perioada 1 martie – 15 mai 2007 la Centrul Local de Plăţi şi să îndeplinească următoarele condiţii: să exploateze teren agricol cu o suprafaţă de minim un ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de minim 0,3 ha. (n cazul viilor, livezilor, hamei, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie sa fie de 0,1 ha); să declare toate parcelele agricole; să înscrie sub sancţiunea legii penale date reale, complete, perfect valabile în formularul de cerere de plată directă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor; să fie de acord ca datele să fie introduse în baza de date IACS; să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu; să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă, să poată dovedi că utilizează terenul pentru care a depus cererea; să furnizeze toate informaţiile solicitate de agenţie sau alte organisme abilitate; să comunice în 10 zile în scris agenţiei orice modificare a datelor declarate.
Nivelul plăţilor directe pe suprafaţă este de maxim 56 euro/ ha.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: N. B. ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului