Social

Bilant de activitate privind securitatea in munca

09.05.2007 ⋅ 0 comentarii

* În trei luni, inspectorii ITM au depistat peste 1200 de nereguli în domeniu

Inspectorii de muncă din cadrul serviciului securitate şi sănătate în muncă şi-au prezentat de curând raportul de activitate pe primul trimestru al anului în curs. Prin controalele efectuate au urmărit în continuare aplicarea corectă şi unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă din sectorul public, privat, mixt precum şi din alte sectoare de activitate.
S-a urmărit în principal îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă, în special în acele ramuri ale economiei naţionale pentru care indicatorii statistici arată o creştere a numărului de accidente, prin conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor asupra rolului securităţii şi sănătăţii în muncă şi a necesităţii respectării legislaţiei în domeniu. S-a urmărit, de asemenea, conştientizarea angajatorilor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în conformitate cu strategia comunitară. Aceasta dezvoltă conceptul de „stare de bine la locul de muncă”, prin asigurarea unor condiţii de muncă care să satisfacă nevoile fizice, morale şi sociale ale lucrătorilor, ceea ce va avea ca efect scăderea numărului accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale dar şi prevenirea acestora.
Începând cu acest an se urmăreşte o creştere a calităţii actului de control în detrimentul unui număr mare de controale cu durată mai scurtă şi mai puţin exigente.
Statistic, activitatea corpului de control SSM în cursul trimestrului I 2007, a constat în: 544 de unităţi controlate; 60 de cazuri în care s-a oferit consultanţă şi expertiză în vederea autorizării din punctul de vedere al protecţiei muncii; 30 de instruiri în domeniul SSM; 14 soluţionări  de scrisori, sesizări, reclamaţii 14; 56 cercetare accidente de muncă şi boli profesionale; 1224  de neconformităţi constatate; 268 de sancţiuni contravenţionale aplicate în domeniul SSM; 27 de accidente de muncă –  (soldate cu  27 de accidentaţi din care 3 morţi şi 24 cu incapacitate temporară de muncă. Valoarea sancţiunilor aplicate (RON) în domeniul SSM se ridică la 495.000 RON.
Unităţile care au înregistrat accidente de muncă mortale sunt: S.C. MAGNITA S.R.L., S.C. ARSEN HOUSE CONSTRUCT S.R.L., S.C.C.A. ARTEX – accident de circulaţie

Sursa: Informatia Aradului

Autor: M. Mican ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului