Social

Declaratiile de venit trebuie depuse pana in 15 mai

09.05.2007 ⋅ 0 comentarii

Contribuabilii, persoane fizice rezidente române, cu domiciliul în România au obligaţia declarării veniturilor obţinute, în anul 2006, atât din România, cât şi din afara României, prin completarea şi depunerea “Declaraţiei speciale privind veniturile realizate”, formularul 200 şi a “Declaraţiei privind veniturile din străinătate”, formularul 201, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul.
Aceştia trebuie să depună formularul 200 dacă în anul 2006 au obţinut din România venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală,  venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole şi câştiguri din transferul titlurilor de valoare.
Contribuabilii trebuie să depună formularul 201 dacă în anul 2006 au obţinut din străinătate  venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală,  venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pensii, salarii plătite de un angajator sau în numele unui angajator rezident în România, dobânzi, dividende, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, precum şi alte venituri.
„Pentru veniturile din străinătate contribuabilii  depun câte o Declaraţie privind veniturile din străinătate, formularul 201, pentru fiecare ţară - sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat. Pentru contribuabilii care nu au primit la domiciliu pachetul informaţional precizăm că formularele de declaraţii se pot obţine de la organul fiscal de domiciliu sau de la adresa www.finantearad.ro rubrica Informaţii despre impozitul pe venit. Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit este data de 15 mai 2007”, afirmă Călin Arusti, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: M. M ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului