Informatii

Consilierii locali au decis - Serviciul de ridicare a autovehiculelor va intra in functiune

01.06.2007 ⋅ 0 comentarii

Cu toate că pe ordinea de zi s-au aflat 30 de puncte, şedinţa de consiliu de ieri a fost una destul de scurtă. Unul dintre motive a fost şi faptul că, în premieră putem spune, majoritatea proiectelor au fost votate în unanimitate de către consilieri, doar la câteva dintre puncte aleşii locali având „păreri” diferite. De menţionat şi că trei dintre puncte au fost scoase de pe ordinea de zi, urmând a fi reintroduse în altă şedinţă.

Proiecte amânate
După cum spuneam, încă de la începutul şedinţei s-a anunţat scoaterea a trei dintre proiecte de pe ordinea de zi, pentru a fi îmbunătăţite. Acestea sunt: transmiterea în folosinţă a unui teren neproductiv, în suprafaţă de 9.322 metri pătraţi, situat în Arad, Calea 6 Vânători, către Asociaţia Biserica Metanonia, preluarea în domeniul public al municipiului Arada utilităţilor executate de SC PRESCOM SRL, în baza unui contract de vânzare-cumpărare, precum şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Studiu de fezabilitate amenajare Ştrand Neptun Arad”.
Serviciu de ridicare a maşinilor
Cinci dintre proiectele de pe ordinea de zi de ieri s-au referit la noul serviciu public de administrare a activităţii de transport şi depozitare a vehiculelor şi remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor abandonate, fără stăpân. În speţă la înfiinţarea acestuia, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului de desfăşurare a serviciului, precum şi aprobarea studiului de fezabilitate „Împrejmuire şi utilităţi la depozitul de maşini abandonate”.
În acestea se prevede că Serviciul de administrare a activităţii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân se va organiza şi va funcţionează ca serviciu pentru administrarea domeniului public şi privat, fără personalitate juridică şi va avea sediul pe B-dul Revoluţiei nr. 50.
Maşinile nerevendicate vor fi valorificate
Angajaţii noului serviciu de ridicare a autoturismelor vor avea următoarele obligaţii: să filmeze şi să fotografieze vehiculele sau remorcile oprite şi staţionate neregulamentar şi cele abandonate sau fără stăpân, cu evidenţierea momentului ridicării (prin filmările şi fotografiile realizate să fie surprinse eventualele defecţiuni existente la caroseria vehiculului); să ridice vehiculele şi remorcile în condiţiile stabilite; să elibereze vehiculele şi remorcile numai după ce s-a făcut dovada achitării sumelor prevăzute în regulamentul de desfăşurare; să ţină evidenţa zilnică a vehiculelor şi remorcilor ridicate; să asigure dotarea materială pentru buna desfăşurare a activităţii cât şi permanenta preocupare de modernizare a acesteia; să încheie un contract cu o societate de asigurare pentru acoperirea riscurilor în activitatea de transport a vehiculelor şi remorcilor ridicate şi transportate în spaţiul special amenajat.
În cazul nerevendicării vehiculelor sau remorcilor ridicate şi depozitate se vor lua măsuri legale privind valorificarea lor.
4-5 vehicule vor fi ridicate zilnic
Un studiu efectuat de executivul Primăriei arată că în medie pe zi vor fi ridicate câte 4-5 autovehicule. Astfel rezultă o medie de 110 vehicule ridicate/lună. Din activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare vehicule şi remorci pentru un an, au fost estimate mai multe feluri de venituri. Cum din evidenţele existente la Primăria Municipiului Arad, în oraş au fost identificate aproximativ 100 autovehicule abandonate sau fără stăpân, presupunând că 50% sunt autovehicule abandonate şi 40% din acestea nu vor fi ridicate de către proprietari în urma somaţiei, va rezulta un venit aproximativ din ridicarea autovehiculelor abandonate de 20.000 lei/an. Au mai fost calculate şi venituri din ridicări autovehicule fără stăpân. Din cercetări a rezultat că numărul autovehiculelor fără stăpân care vor fi ridicate şi depozitate este de aproximativ 50 bucăţi. Presupunând că 10% din acestea vor fi recuperate de către proprietar în condiţiile legii, va rezulta un venit estimat de 10.000 lei/an;
Venituri de 336.000 anual
Primăria se mai bazează şi pe venituri din ridicări vehicule oprite şi staţionate neregulamentar. Pentru ridicarea vehiculelor oprite şi staţionate neregulamentar sunt necesare următoarele operaţiuni: ridicare, transportarea şi depozitarea, stabilindu-se pentru aceste operaţiuni o taxă medie de 280 lei/an. Presupunând că vor fi ridicate în medie 4 vehicule/zi şi vor fi depozitate 24 de ore, veniturile estimate a se realiza sunt de 336.000 lei/an.
Astfel se presupune realizarea unui venit din ridicarea, transportarea şi depozitarea vehiculelor abandonate, fără stăpân şi oprite şi staţionate neregulamentar de aproximativ 366.000 lei/an
Rezultatele preconizate ale Serviciului de administrare a activităţii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân sunt în principal: eliberarea domeniului public de vehicule şi remorci abandonate sau fără stăpân; fluidizarea traficului rutier; descongestionarea drumurilor publice; facilitatea accesului la obiective de interes public, judeţene şi municipale; asigurarea unui serviciu de calitate; monitorizarea activităţii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân din municipiul Arad. Toate cinci proiectele referitoare la acest serviciu au trecut prin consiliu cu unanimitate de voturi.
Ionel Costin – în comisie de evaluare
Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi s-a referit la aprobarea unei comisii de evaluare a dosarelor privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, conform  Ordinului  comun nr. 1373/1413/2006 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru  aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală pentru tineri. Pe lângă angajaţi ai serviciilor de fond locativ, edilitar, biroului de reparaţii şi întreţinere fond locativ, precum şi ai Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Arad, în cadrul acestei comisii trebuia ales un consilier municipal. Trei consilieri au venit cu trei propuneri distincte. Aşadar, au fost propuşi pentru a face parte din această comisie: Ionel Costin, Cristian Moisescu şi Gheorghe Schill. În urma votului consilierilor, Ionel Costin a fost cel care a fost ales să facă evaluări în comisia amintită. După cum spunea şi edilul şef al Aradului, Gheorghe Falcă, proiectul vine în sprijinul tinerilor din municipiu. Comisia se va ocupa de evaluarea dosarelor tinerilor care vor depune cereri pentru a primi bani pentru construirea de locuinţe sau pentru cumpărarea acesteia. „Tinerii care doresc să îşi cumpere apartamente, pot să primească 10.000 de euro subvenţie de la stat”, a spus primarul.
                                     *                  *                  *
Alte proiecte importante care au trecut la vot s-au referit la: modificarea Hotărârii 82/2005, cu privire la  aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie „Transport urban în municipiul Arad”; Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol pentru folosirea în comun de către administraţia publică locală şi SC Compania de Apă Arad SA  a spaţiului situat în municipiul Arad, str. Mucius Scaevola nr.32-36; rectificarea Hotărârii nr.76 din 04.04.2007 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru preluarea în gestiune de către Municipiul Arad a mijloacelor fixe aferente Ştrandului Neptun Arad. Cu detalii despre acestea vom reveni într-un număr viitor al ziarului nostru…

Sursa: Informatia Aradului

Autor: N. Bodran ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro