Informatii

Inscrierea absolventilor de gimnaziu

02.07.2007 ⋅ 0 comentarii

În perioada 30 iunie 2007 – 6 iulie 2007, se completează opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a, care au promovat Testele Naţionale.
Pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, care doresc admiterea în unităţile de învăţământ liceal şi profesional din judeţul Arad, Comisia judeţeană de admitere a organizat un centru special de înscriere, la sediul I.S.J. Arad, sala „INFORMATICA”, nivelul II.
„Pentru informarea eficientă şi optimizarea activităţii de organizare a admiterii candidaţilor care provin din alte judeţe, facem următoarele precizări pentru elevi şi părinţi:  Candidaţii se vor prezenta la centrul special de înscriere cu   următoarele documente: fişa de înscriere, eliberată de unitatea şcolară absolvită de candidat, care conţine datele personale şi rezultatele obţinute la Testele Naţionale, care va avea număr de înregistrare şi ştampila unităţii de învăţământ, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere,  original şi copie xerox; număr de telefon personal şi de la unitatea de învăţământ pentru contactare. Candidaţii vor fi însoţiţi de părinte / tutore.
Opţiunile din fişele de înscriere ale candidaţilor din alte judeţe, vor fi completate la centrul special de înscriere, nu la şcoala de provenienţă”, afirmă Laura Putnic, purtător de cuvânt al Ispectoratului Şcolar Arad.
Programul centrului special de înscriere:  30 iunie2007 - 1 iulie 2007     orele  10 –12, 2 iulie 2007  - 6 iulie 2007     orele   9 –16.
În perioada 1-7 iulie datele de pe fişele de înscriere se introduc în baza de date computerizată, sunt verificate de către părinţi şi candidaţi, sunt corectate eventualele greşeli şi apoi fişele sunt  listate. Fiecare candidat primeşte o fişă martor.
În  data de 13 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal şi profesional de stat a absolvenţilor claselor a VIII-a care au promovat testele naţionale şi care nu împlinesc 18 ani până la data de 31 decembrie 2007.
În  data de 14 iulie, în unităţile de învăţământ gimnazial, se afişează absolvenţi repartizaţi proveniţi din unităţile respective şi locurile rămase neocupate la nivelul judeţului, după prima etapă de admitere.
În data de 15 iulie fiecare unitate de învăţământ liceal şi profesional afişează lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate.
În perioada 16-26 iulie are loc depunerea dosarele de înscriere la şcolile la care au fost admişi/ repartizaţi candidaţii, înscrierea efectuându-se conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, în baza următoarelor acte: cerere de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; certificatul de promovare a testelor naţionale (dacă este cazul): foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); fişa medicală.
Candidaţii care, în perioada menţionată  nu îşi depun dosarele, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia judeţeană de admitere.
La   a doua  etapă a admiterii participă candidaţii din seria curentă şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 31 decembrie 2007 şi care se află în una din următoarele situaţii: au promovat testele naţionale sau au certificat de capacitate şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, nu au promovat testele naţionale sau examenul de capacitate sau nu au participat, din diferite motive,  la prima etapă de admitere.
În perioada 16-20 iulie completează fişa de opţiuni candidaţii care nu au promovat testele naţionale iar candidaţii care  nu au fost repartizaţi  în prima etapă completează o nouă fişă de opţiuni.
În data de 30 iulie, candidaţii  care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă, precum şi candidaţii respinşi la aceste probe completează fişele de opţiuni.
În  data de 23 iulie are loc repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii.
În  data de 24 iulie, în unităţile de învăţământ gimnazial, se afişează absolvenţii repartizaţi proveniţi din unităţile respective/ din alte judeţe şi locurile rămase neocupate la nivelul judeţului.
Învăţământ vocaţional
În privinţa admiterii în învăţământul vocaţional, în data de 30 iunie se afişează listele candidaţilor admişi la probele de aptitudini.  În zilele de 2 - 3 iulie,  aceştia  depun dosarele de înscriere la liceele la care au fost admişi. În data de 4 iulie se completează locurile ramase libere prin neînscrierea candidaţilor declaraţi iniţial admişi. În data de 5 iulie se afişează listele candidaţilor admişi în unitatea de învăţământ, iar candidaţii care nu au fost admişi îşi ridică  fişele de înscriere. În data de 16 iulie are loc înscrierea candidaţilor pentru susţinerea probelor de aptitudini sau probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă, pentru locurile rămase neocupate.  În perioada 17-18 iulie are loc susţinerea probelor de aptitudini sau probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă. În 19 iulie se afişează rezultatele  şi se rezolvă eventualele contestaţii.
În data de 31 iulie, Comisia judeţeană de admitere, rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată, asigură repartizarea candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la repartizarea computerizată.
La seral
În privinţa admiterii candidaţilor pentru învăţământul seral şi cel cu frecvenţă redusă Inspectoratul Şcolar anunţă că depunerea dosarelor de înscriere are loc în perioada 22-24 iulie 2007 la  Grupul Şcolar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, cu sediul pe str. Mărăşeşti, nr.34.
În data de 27 iulie se face repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie 2007.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: M. Mican ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro