Local

A inceput cea de a doua etapa a training-ului organizat pentru profesorii de informatica

01.08.2007 ⋅ 0 comentarii

Academia Oracle a început ieri la Timi?oara cursurile pentru 180 de profesori de informatic? din zona de Vest a ??rii, în urma c?rora profesorii vor putea preda elevilor de clasa a XII-a, de la profilele informatice, cursul “Introduction to Computer Science and Business”. Noutatea acestui curs ce va fi predat în liceele din România începând din anul ?colar 2007-2008 const? în faptul c? elevii sunt familiariza?i cu tehnologia informa?iei aplicat? în mediul economic ?i pot aplica cuno?tin?ele din IT în zona de business. Profesorii ar?deni, care anterior acestei preg?tiri cu instructor în clas? au absolvit un curs online complex care a durat 9 s?pt?mâni, vor lua parte la training în clas? pe durata unei s?pt?mâni, la finalul c?ruia vor sus?ine un examen de calificare pentru a preda în ?coli acest program. Academia Oracle inten?ioneaz? s? continue acest program amplu de instruire ?i în anul 2008, asigurându-se c? elevii români vor putea înv??a tehnologii de ultim? or?. La finalul acestui program, peste 80.000 de elevi pe an vor putea beneficia de cursul Academiei Oracle prin intermediul celor 1.500 de profesori de informatic? certifica?i ca traineri Oracle.
fashiondays.ro