Cetatenesti

La Universitatea de Vest ?Vasile Goldis? - Deschiderea anului academic 2007-2008

02.10.2007 ⋅ 0 comentarii

Activităţile prilejuite cu ocazia deschiderii anului universitar 2007-2008, organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” au debutat ieri cu un Te Deum la Statuia marelui corifeu Vasile Goldiş din Piaţa Revoluţiei. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a subliniat importanţa lui Vasile Goldiş în istoria României şi a limbii române, iar un sobor de preoţi conduşi de preotul consilier Vasile Pop, de la Episcopia Ortodoxă a ţinut o slujbă religioasă.       
Manifestările au continuat la Teatrul Clasic „Ioan Slavic”, unde au participat personalităţi politice şi academice atât din ţară, cât şi din străinătate. Astfel, i-am remarcat pe Daniele Mancini,, ambasadorul Italiei la Bucureşti Consulul general al Italiei la Timişoara, Manlio Giuffrida, prof. univ. dr. Patricia Messina, director departament relaţii internaţionale la Universitatea din Padova, Italia, Gavril Popescu, prefect al Aradului, Gheorghe Falcă, primar al AraduluiMarius Gondor, inspector şcolar al IŞJ Arad, profesori universitari şi studenţi.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „Este deosebit de onorat pentru mine să deschid acest nou an universitar 2007-2008, al 18-lea din tânăra istorie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. În numele Senatului Universitar adresez un cuvânt de salut şi gratitudine oficialităţilor locale, parlamentarilor, delegaţiilor din străinătate, partenerilor antreprenoriali care ne onorează la această festivitate. Universitate comunitar – antreprenorială, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi-a confirmat în anul universitar încheiat statutul de instituţie referenţială sub raport valoric în mediul academic din România. În urma auditului extern realizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS, Universitatea a obţinut calificativul maxim, „grad de încredere ridicat” şi s-a clasat în primul eşalon valoric al Universităţilor româneşti”.
MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM
Prof. Univ. dr. Aurel Ardelean a precizat că, prin recenta semnare a „MAGNEI CHARTA UNIVERSITATUM”, în cadrul Conferinţei din 20-21.09.2007 de la Universitatea din Bologna, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi-a consolidat statutul de Universitate europeană, fiind o promotoare activă a integrităţii academice, a valorilor şi drepturilor fundamentale universitare. „Prezenţă activă în Aria Europeană a Învăţământului Superior, membră a Asociaţiei Universităţilor Europene şi a Asociaţiei Universităţilor Dunărene, deţinătoare a vicepreşedenţiei Federaţiei  Europene a Şcolilor Superioare – organism participativ al Consiliului Europei. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este astăzi parteneră a 60 de instituţii academice din străinătate. În Organizarea Şcolilor de vară suntem onoraţi an de an de parteneriatele cu prestigioasele Academii de Ştiinţe din Paris, Academia de Ştiinţe şi Arte din Viena, Academia Regală de Ştiinţe din Stockholm. Edificarea Europei Unite implică drept corolar proeminenţa societăţii cunoaşterii şi a informaţiei, iar Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi-a asumat cu argumentul realizărilor rolul mediului academic de generator de noi surse de bogăţie şi putere pe bătrânul continent”.
STUDENŢII
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a subliniat: „Cu o ofertă academică şi socială completă, Senatul Universitar contează în anul universitar 2007/2008 pe parteneriatul dvs. activ şi dinamic. Sunteţi chemaţi prin Consiliul Consultativ să asiguraţi caracterul democratic în elaborarea tuturor deciziilor atât la nivelul Senatului Universitar cât şi al Consiliului facultăţilor. În premieră în viaţa Universităţii, sistemul de burse studenţeşti de merit şi sociale a fost completat cu 300 de locuri fără taxă de care se bucură cei mai merituoşi „boboci” şi care va genera o competiţie profesională firească în anii universităţii următori. Sistemul European al Creditelor de Studii transferabile vă oferă şi şansa mobilităţii în ţară şi străinătate”.
Conform celor declarate de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, comunitatea academică preţuieşte în mod deosebit activitatea Consiliului Consultativ al studenţilor, a Asociaţiei Studenţilor Medicinişti, a Asociaţiei ELSA a tinerilor jurişti, a publicaţiilor studenţeşti „Viaţa studenţească” şi „Jurnalul studenţesc”, a cercului de foto – jurnalism IKON. „Un corp academic valoros, care numără peste 300 doctori în ştiinţă, 6 academicieni vă sunt alături în efortul de pregătire profesională. Platforma de e-learning vă oferă resursele necesare învăţării şi posibilitatea de evaluare on-line care a fost generalizată în Universitate. Biblioteca universitară TUDOR ARGHEZI vă aşteaptă cu un număr de peste 1.000.000 volume, colecţii de periodice şi 300 de locuri pentru studiu. Suplimentele de diplomă în limba engleză vă oferă şansa unei depline realizări atât în ţară cât şi pe piaţa forţei de muncă globalizată. Casa Universitarilor şi Studenţilor v-a pregătit pentru noul an universitar o bogată ofertă prin crearea „Bibliotecii Informaţionale” a Cenaclului literar studenţesc „Florin Bănescu” şi deschiderea Centrului cultural italian”.
Specializări
„Cu peste 40 de specializări masterale, cu o Şcoală Doctorală de prestigiu, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este promotoarea unor Granturi de cercetare ştiinţifică cu consecinţe aplicative directe în mediul socio-economic. Membră a Consorţiului „CAROLUS MAGNUS”, dimensiunea internaţională a cercetării ştiinţifice este argumentată prin realizările în cadrul programelor ERASMUS, SECAL, PIN – MATRA, LIFE, INTESA, I.A.D., cu parteneri academici de prestigiu din Europa. Membră fondatoare a Asociaţiei euroregionale Dunăre – Mureş – Tisa, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” va găzdui în acest an universitar conferinţa jubiliară, care marchează 10 ani de fecundă activitate ştiinţifică transfrontalieră. Dimensiunea antreprenorială a Universităţii va avea în anul universitar 2007/2008 noi valenţe prin inaugurarea Centrului Transfrontalier de la Nădab şi a celui de la Săvârşin, proprietăţi ale Universităţii”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Daniel Albu ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro