Informatii

P.N.L. vs. Doctrina liberala

12.11.2007 ⋅ 0 comentarii

După părerea mea, ca simplu cetăţean, neîncadrat politic, principala preocupare a unui partid, mai ales când este la Putere. trebuie să fie asigurarea unui trai decent cetăţenilor, asigurarea egalităţii în drepturi şi obligaţii, indiferent de convingeri politice, religioase, etnie etc. Dar, pe eşichierul politic, fiecare partid are obligaţia morala să respecte şi Doctrina care îi determină poziţia pe acel eşichier, care trebuie recunoscută ,respectată de către toţi membrii. Cum să o respecte dacă, spre exemplu, la Filiala Judeţeană Arad a PNL nu există Broşura intitulată Doctrina liberală?
Încălcarea cea mai gravă a Doctrinei liberale constă în faptul că au format un Guvern bicolor cu UDMR, al cărei Conducător nu recunoaşte justeţea Tratatului de la Trianon din 1920 şi nu se sfieşte să afirme public, împreună cu alte personalităţi de seamă, precum Gyorgy Frunda că, vor milita, inclusiv în Parlamentul U.E. pentru dezmembrarea României, solicitând autonomia teritorială pe criterii etnice pentru cele trei judeţe.
PNL se defineşte ca un partid de centru - dreapta. Dar, în lupta acerbă pentru Putere nu a ezitat să pactizeze cu un partid de stânga - PSD - în vederea suspendării şi a demiterii Preşedintelui României.
Cu ocazia pregătirii Referendumului din 19.05.2007, încălcând morala liberală, s-au folosit de numele meu fără a-mi cere acceptul şi mi-au falsificat semnătura pe lista celor care au agreat ideea demiterii Preşedintelui României. Pentru a elucida acest aspect am depus Plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.
Reglementarea modului de stabilire a beneficiarilor plăţilor directe a subvenţiilor primite de la U.E., pe suprafaţă de teren agricol cultivată, este o altă conduită deloc liberală în sensul că, în cazul arendării vor beneficia numai arendaşii deşi potrivit dreptului comunitar aceste ajutoare se cuvin arendatorilor (proprietarilor).
Referitor la acest aspect, la data de 01.08.2007, am depus la Cabinetul d-lui deputat Titu Gheorghiof, un memoriu intitulat „De lege ferrenda“ Până în prezent nu am primit nici un răspuns. Mai mult, în ultimele săptămâni nu l-am mai găsit, fiind mereu plecat în alte ţări mai „calde“.
Modul de reparare a prejudiciilor cauzate celor ale căror imobile confiscate abuziv de către statul comunist, nerestituibile în natură, este de asemenea o problemă care nu face Onoare unui partid care se pretinde P.N L.
Cel mai mult mediatizat mod de repararea prejudiciului, Fondul Proprietatea, s-a dovedit a fi un „fiasco“; chiar, CEDO Strasbourg a constatat că acest „Fond“ nu funcţionează de maniera de a putea acorda despăgubiri. După multe tergiversări a apărut o O.U.G. prin care se prevede, la cerere, plata în numerar a despăgubirilor până la suma de 50.000 lei în termen de 2 ani. Dar, şi aici este o „şopârlică“: Termenul de doi ani curge de la data când ANRP emite titlul de plată pe seama statului. Or, până în prezent, A.N.R.P nu a emis un astfel de titlu.
Pentru acestea şi altele zic: Fraţilor cu drept de vot din România şi diaspora nu mai votaţi  acest P.N.L. care nu este nici „N“ nici măcar „L“, este cu totul altceva care nu face cinste adevăratei Doctrine Liberale.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Jurist prof. Florentin-Livius ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro