Stire

Copii cu sănătate euro-internaţională

27.03.2008 ⋅ 0 comentarii

De la începutul anului 2008, oamenii se arată tot mai receptivi la oferirea oportunităţii de a-şi rezolva problemele de sănătate în străinătate în cazul în care în România nu îi este oferită şansa  efectuării unui anumit tip de tratament în timpul necesar.

Florin Farcaş, purtător de cuvânt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Arad, declară situaţia arădenilor: „Din 1 ianuarie 2008, au fost făcute patru solicitări de eliberare a formularelor E112, dintre care 3 cereri au fost aprobate iar unul este în curs de aprobare. Două dintre cazurile pentru care se solicită tratament în străinătate sunt ale unor copii.”

Formularele E112 garantează asiguraţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) posibilitatea de a primi tratament într-o  altă ţară a Comunităţii Europene, în cazul în care acel tip de tratament nu poate fi efectuat în România în timp util pentru o cât mai precoce vindecare.

La nivelul ţării, pentru anul 2007 s-au alocat  în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 20 de milioane de lei noi, iar pentru anul 2008 este propusă spre aprobare suma de 348 milioane de lei noi. Un număr de 84 de formulare E112 au fost aprobate până la data de 20 noiembrie 2007, iar în judeţul Arad, în total au fost făcute şase cereri de eliberare a formularului E112, dintre care trei au fost aprobate, două respinse iar o cerere este în curs de aprobare.

Florin Farcaş declară: „Cazurile pentru care se solicită eliberarea formularului E112 sunt cazuri aparte, mai delicate. Orice persoană poate face o cerere cu condiţiile ca să fie asigurat şi să aibă documentaţia necesară. Eliberarea formularului înseamnă implicit aprobarea lui. În baza formularului, sunt acceptaţi la clinica la care vor fi trataţi.”

Condiţiile pe care asiguratul trebuie să le indeplinească sunt: să se încadreze în una din următoarele situaţii: asiguratul îşi transferă reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru UE şi necesită menţinerea dreptului la prestaţiile de boală-maternitate, acordate până la momentul transferului în România; sau urmează să efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de bază din România, iar acesta nu poate fi acordat într-un interval de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentelor respective în ţara noastră, luându-se în considerare starea curentă de sănătate a persoanei şi evoluţia probabilă a bolii. 

Asiguraţii care solicită formularul E112 vor depune la casa de asigurări de sănătate de care aparţine următoarele documente: cerere; copie a actului de identitate sau, după caz, a certificatului de naştere; un raport medical care va conţine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în străinătate, numai pentru cea de a doua situaţie; dosarul medical din care să rezulte diagnosticul pacientului şi faptul că serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unităţile sanitare din România; precum şi o confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care să rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă.

În situaţia în care asiguratul îşi schimbă reşedinţa va prezenta şi un înscris medical din care să rezulte că deplasarea nu aduce prejudicii stării de sănătate sau primirii tratamentului medical. Florin Farcaş mai declară: „Omul e liber să aleagă orice medic doreşte, chiar şi mai mulţi medici care să îi dea diagnosticul precis, pentru că în fond, e vorba de sănătatea şi viaţa lui.”

Până în prezent, numărul relativ scăzut al solicitărilor de eliberare a formularelor E112 poate fi datorat lipsei de informare a asiguraţilor despre această portiţă de salvare care le este oferită de la integrarea în UE, şi care le apără dreptul la servicii medicale adecvate, şi de ce nu, dreptul la viaţă.

Sursa: Glasul Aradului

Autor: Andreea_Dorotovics ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Aradului
fashiondays.ro