Stire

Workshop Transparenţă ?n PR şi comunicare

08.05.2008 ⋅ 0 comentarii

Centrul Euroregional pentru Democraţie (CED) organizează joi, 8 mai 2008, începând cu orele 16.00, atelierul de lucru Transparenţă în PR şi comunicare. Evenimentul se va desfăşura la Universitatea de Vest Sala 149, Etajul I, Str. Vasile Pârvan, Timişoara.

Vor participa cadre universitare din, Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad şi membri ai ligilor şi organizaţiilor studenţeşti/ de tineret, cu precădere persoane cu atribuţii în PR şi comunicare academică.

Discuţiile se vor axa pe relaţiile publice şi comunicare ca instrumente ale guvernării academice conforme cu principiile răspunderii publice. Vor fi prezentate standarde de transparenţă conform legislaţiei române şi bunelor practici internaţionale, precum şi cerinţele Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională ca instrumente utile în managementul relaţiilor publice, a comunicării şi a problemelor universitare.

 

Atelierul face parte dintr-o serie de trei ateliere de lucru pentru guvernare responsabilă în învăţământul superior, care au ca obiectiv facilitarea schimbului de experienţă în cadrul comunităţilor academice din centrele universitare Arad, Cluj şi Timişoara. În acelaşi timp, participanţii îşi vor crea abilităţi şi vor contribui la implementarea unor proceduri privind buna organizare a proceselor de informare, consultare şi management al diversităţii culturale.

Următoarele ateliere se vor derula astfel: în 15 mai, la Arad - Managementul proceselor de consultare, la care au fost invitate să participe persoane interesate din Universitatea “Aurel Vlaicu” şi ligile şi organizaţiile studenţeşti/ de tineret, iar în 29 mai, la Cluj - Managementul participativ şi managementul diversităţii culturale, la care vor participa reprezentanţi ai comunităţii academice din Universitatea “Babeş-Bolyai” (cadre universitare, ligi şi organizaţii studenţeşti).

 

Seria atelierelor de lucru este organizată în cadrul proiectului Guvernare responsabilă în învăţământul superior: proiect de promovare a principiilor bunei guvernări în universităţile de stat din Centrele Universitare Arad, Cluj şi Timişoara, derulat în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad şi cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin programul PHARE 2005 Consolidarea democraţiei în România, Componenta 2 - Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. Prin această iniţiativă se urmăreşte definirea şi implementarea unui cadru general de guvernare responsabilă, transparentă şi eficientă pentru procesele de luare a deciziilor şi management al educaţiei, inclusiv managementul diversităţii culturale, în centrele universitare Arad, Cluj şi Timişoara.

 

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la: Centrul Euroregional pentru Democraţie, Str. Semenic nr. 10, Tel: 0256 221471, 0356 401139, E-mail: imihaies@regionalnet.org (Ilona Mihăieş, manager proiect), cbalint@regionalnet.org (Cătălin Balint-Codrean, coordonator proiect), Web:

www.integritate.ro/guvernareresponsabila.

 

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro. 

fashiondays.ro