Stire

Premieră la UVVG - Masterat european de Management şi Strategie Antreprenorială

30.07.2008 ⋅ 0 comentarii

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad se înscrie în coordonatele învăţământului european, confruntându-se an de an cu cerinţele unice impuse de examenele Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare (FEDE). Aceasta propune instituţiilor de învăţământ superior membre, examene cu subiecte unice pentru toţi studenţii, indiferent de ţara de provenienţă, şi care se desfăşoară la o dată unică pentru un anume profil, în întreaga Europă. FEDE este o organizaţie care se bucură de statut participativ pe lângă Consiliul Europei şi care militează pentru uniformizarea învăţământului superior european, propunând aceleaşi programe şi aceleaşi examene de verificare, în scopul asigurării unui nivel comun de cunoştinţe intelectualilor europeni, în virtutea cărora aceştia să fie capabili să muncească în orice ţară a continentului. Sediul administrativ al federaţiei se află la Geneva – Elveţia, iar la Lyon şi la Paris funcţionează sediile lucrative.

Vicepreşedinţia FEDE

Membră a Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare din 1992, UVVG asigură, de două mandate, vicepreşedinţia acestui organism european, prin persoana Rectorului universităţii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean. Din anul 2000, UVVG prezintă candidaţi la examenele FEDE, în diferite domenii. În fiecare an, rezultatele activităţilor FEDE sunt analizate în cadrul Adunărilor Generale. În luna aprilie 2008, această reuniune la nivel înalt s-a desfăşurat la Florenţa – Italia. Prezentă pentru a noua oară consecutiv în confruntările profesionale europene, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a înregistrat, în sesiunea de examene din acest an, o premieră: organizarea masteratului european de Management şi Strategie Antreprenorială. Studenţii înscrişi au promovat cu succes anul I al acestui masterat cu durata de patru semestre.

Viitori specialişti

Examenele, cu un grad ridicat de dificultate, au verificat cunoştinţele studenţilor în varii domenii de strictă actualitate europeană: întreprinderi şi concurenţă în Europa, cultură generală de întreprindere, statistici şi matematici financiare, dreptul afacerilor şi fiscalitatea, marketing, distribuţie şi logistică, marketing strategic, managementul resurselor umane şi al organizaţiilor, comerţ şi finanţe internaţionale, gestiune financiară şi contabilă, negociere şi managementul echipelor de vânzare, comunicare externă şi gestiunea mijloacelor de comunicare. Practic, acest masterat european pregăteşte viitorii specialişti de conducere ai întreprinderilor europene mari şi mijlocii. Între particularităţile UVVG, care o evidenţiază în cadrul FEDE, este şi aceea că a prezentat la examenele de cultură şi civilizaţie europeană şi elevi ai anilor terminali de la Liceul Particular nr. 1 Arad, în a cărui curriculă figurează şi această disciplină.

„În urma eforturilor depuse în pregătirea la nivel european, studenţii arădeni au obţinut un procent de promovabilitate maxim, fapt care dovedeşte, pe de o parte, potenţialul candidaţilor de a se confrunta cu realităţile şi exigenţele academice internaţionale, iar pe de altă parte atestă calitatea procesului didactic din cadrul universităţii. Curriculum-ul academic modern, centrat pe student şi oferindu-i acestuia cunoştinţe performante, cu deschidere europeană, şi-a probat, încă o dată, calitatea şi credibilitatea“, declară Coordonator departament FEDE al UVVG, prof. Speranţa Milancovici.

Sursa: Glasul Aradului

Autor: Adrian_Cotuna ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Aradului
fashiondays.ro