Stire

Şedinţă extraordinară la CJA

30.07.2008 ⋅ 0 comentarii

Aleşii judeţului se vor întruni astăzi în cadrul unei şedinţe extraordinare pentru a supune la vot cinci proiecte care nu mai su-portă amânare până la întrunirea lunară ordinară. Este vorba despre: aprobarea participării Judeţului Arad la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă; mandatarea reprezentanţilor Judeţului Arad în AGA la Com-pania de Apă de a vota unele modificări ce vizează capitalul social, structura acţionariatului şi membrii în consiliul de administraţie; rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008; aprobarea avizului tehnic aferent Planului Urbanistic General al comunei Sintea Mare şi Regulamentul Local de Urbanism şi aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, apă industrială şi de canalizare-epurare, practicate de Compania de Apă Arad. 

Cu informaţii mai pe larg despre discuţiile ce vor avea loc în cadrul acestei întruniri vom reveni în numărul de mâine al ziarului nostru.

Sursa: Glasul Aradului

Autor: Nadia Bodran ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Aradului
fashiondays.ro