Stire

ROM?NIA - PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC - DISPOZIŢIA nr.597

14.08.2008 ⋅ 0 comentarii

privind convocarea Consiliului local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară din data de 07.08.2008

Primarul oraşului Nădlac,

Având în vedere :

- prevederile art. 39, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art. 68(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N:

Art. unic. Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 07.08.2008, orele 17.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:                                                                                                                     

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 07.08.2008.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 31.07.2008.

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze anumite obiective, în temeiul art. 14(4) al Actului constitutiv al societăţii.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 86/29.05.2008.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Polisportiv „Victoria” Nădlac şi modificarea prevederilor anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 112/23.07.2004.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de ORDINE publică la nivelul oraşului Nădlac

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Oraşului Nădlac pe anul 2008.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin ofertă publică a terenului aferent construcţiei evidenţiate în CF nr.9577 Nădlac, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/3, în suprafaţă de 224 mp.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 901 mp, parcela cu nr. cad. 1092, evidenţiată în CF nr. 10481 Nădlac, teren situat în Nădlac, str. V. Vechi, nr. 53, d-lui Todoran Ioachim, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi, nr. 53.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 908 mp, parcela cu nr. cad. 1089, evidenţiată în CF nr. 10478 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 59, d-lui Szojka Istvan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 59

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 894 mp, parcela cu nr. cad. 1093, evidenţiată în CF nr. 10482 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 51, d-lui Plauşiti Visarion, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 51

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 920 mp, parcela cu nr. cad. 1087, evidenţiată în CF nr. 10476 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 63, d-lui Nastor Petru, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 35

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1577 mp, parcela cu nr. cad. 1083, evidenţiată în CF nr. 10472 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71, d-lui Kucserak Pal, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 906 mp, parcela cu nr. cad. 1084, evidenţiată în CF nr. 10473 Nădlac, teren situat pe str. Viile Vechi nr. 69, d-lui Iuhanyak Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 70

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. cad. 1094, evidenţiată în CF nr. 10483 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 49, d-nei Furinda Agneta, domiciliată în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 49

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 396 mp, parcela cu nr. top. 13691/83/b, evidenţiată în CF nr.2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. M. Viteazu, nr.150, d-lui Căluşeriu Vasile, domiciliat în oraşul Nădlac, str. M. Viteazu, nr. 150.

17. Aviz de principiu referitor la parcelarea terenului situat lângă groapa de deşeuri a oraşului.

18. Prezentarea programului de manifestări cu ocazia Zilelor Oraşului Nădlac- a IV-a Ediţie

19. Diverse.

 

          

            Primar                                                        Avizat pentru legalitate

      Vasile Ciceac                                        SECRETAR   

                                                                                                Alexandru Gros

Sursa: Glasul Aradului

Autor: Glasul_Aradului ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Aradului
fashiondays.ro