Stire

La Arad - Peste 500 de taţi ?n concediu paternal

14.08.2008 ⋅ 0 comentarii

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES),  a demarat  în urmă cu ceva vreme o campanie de informare privind legislaţia în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. La ora actuală în Arad sunt înregistrate peste 4.000 de indemnizaţii, însă majoritatea sunt pentru mame.

Campania continuă cu informarea cetăţenilor cu privire la dreptul bărbatului de a beneficia de concediu paternal. „Încurajarea taţilor de a se implica în creşterea şi îngrijirea copilului reprezintă o prioritate în cadrul campaniei de informare demarate de ANES.  Vrem mai multă implicare din partea lor, mai ales că în Arad sunt  4.524 de indemnizatii din care doar 577  pentru taţi. Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal sprijină şi încurajează participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului. Conform art. 2 «în cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de cinci zile lucrătoare.» Totodată, în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare”, afirmă Cornelia Şirban, inspector în cadrul ANES Arad

Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea. Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată al petiţionarului. Indemnizaţia pentru concediul paternal se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

Cursul de puericultură

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură va fi ţinut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului. În urma verificării noţiunilor dobândite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.  În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obţinerea atestatului în condiţiile prevăzute de lege. În conformitate cu art. 3, alin (1), „tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la naşterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice.” În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Pe perioada în care tatăl efectuează concediul de lăuzie neefectuat de mama decedată tatăl are dreptul la o indemnizaţie acordată de unitatea la care îşi desfăşoară activitatea. Reprezentanţii ANES mai declară că concediul paternal constituie o oportunitate acordată taţilor de a fi alături de mamă în primele săptămâni de viaţă ale copilului.  Şi de asemenea, concediul paternal reprezintă un prim-pas în concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională şi în implicarea ambilor părinţi în viaţa de familie.

 

Sursa: Glasul Aradului

Autor: Claudia Untaru ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Aradului
fashiondays.ro