Local

Taxele şi impozitele pe 2011 răm?n, ?n mare, aceleaşi

20.10.2010 ⋅ 0 comentarii

În 2010, acestea au crescut cu 20% faţă de 2009 Primăria Municipiului Arad a afişat pe siteul de internet (www.prima riaarad.ro), la secţiunea „Proiecte de Hotărâri”, proiectul privind stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2011. Conform şefului Direcţiei Venituri din cadrul Primăriei Arad, Pavel Neamţiu, taxele şi impozitele locale pe anul viitor nu vor fi modificate faţă de acest an, decât în anumite condiţii. „În mare nu sunt modificări, erau în discuţie doar anumite modificări la anumite taxe speciale, cum sunt cele pentru închirierea terenurilor de sport. Iniţiativa primarului şi a aparatului de specialitate este ca taxele şi impozitele să rămână la nivelul anului trecut. Modificări pot apărea numai dacă intervine vreo Hotărâre de Guvern. Proiectul este la transparenţă pentru 30 de zile, nu am intrat cu el în comisii”, a declarat Pavel Neamţiu. Teoretic, modificări mai pot apărea şi în comisii, dacă anumite amendamente ale consilierilor municipali vor fi aprobate de plenul CLM.  Într-adevăr, cele mai multe taxe şi impozite locale rămân la fel ca anul trecut. Există însă şi câteva excepţii, cum ar fi impozitul pentru autovehiculele cu o capacitate cilindrică mai mare de 2000 cm3.   În 2010 plătim taxe şi impozite locale mai mari cu 20% faţă de anul trecut. Reamintim că în 2009, proiectul privind taxele şi impozitele locale a fost adus la cunoştinţa arădenilor (pus la transparenţă) spre sfârşitul lunii noiembrie, proiectul fiind votat într-o şedinţă a Consiliului Local Municipal desfăşurată între Crăciun şi Anul Nou. De asemenea, dezbaterea publică solicitată de câteva ONG-uri pe marginea acelui proiect a fost fixată de primărie pentru după-amiaza zilei de 23 decembrie. Anul acesta se pare că proiectul privind taxele şi impozitele locale va fi adoptat de Consiliul Local Municipal cu o lună mai repede. Prezentăm cu titlu recapitulativ cuantumurile unora din cele mai importante taxe şi impozite locale, acestea urmând să rămână în 2011, teoretic, neschimbate faţă de anul curent.    Clădiri şi terenuri Impozit pe clădire din beton armat, cărămidă arsă sau alt material rezultat în urma unui tratament chimic: cu utilităţi 806 lei/ m2, fără utilităţi 478 lei/m2 ; Impozit pe clădire cu pereţi exteriori din lemn, piatră naturală, cărămidă nearsă, vălătuci sau alte materiale nesupuse unui proces chimic: cu utilităţi 219 lei/ m2, fără utlilităţi 137 lei/m2; Impozit clădire beton armat etc: cu utilităţi 137 lei/m2, fără utilităţi 123 lei/ m2; Impozit clădire anexă din lemn etc: cu utilităţi 82 lei/m2, fără utilităţi 54 lei/ m2; Impozit în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă în toate tipurile de clădiri: 75% din suma ce s-ar aplica clădirii. În cazul spaţiilor utilizate în alte scopuri decât locuinţă, impozitul este de 50% din suma ce s-ar aplica clădirii; Impozit pe terenuri situate în intravilan: zona A -7.809,6 lei/ha, B-5,448 lei/ha, C-3.448,4 lei/ha, D-1.822,8 lei/ha; Impozit pe terenuri situate în intravilan, înregistrate în Registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri de construcţii: a. teren arabil, pe zone, de la A la D: 28,8 lei/ha, 21,6, 19,2, 15,6; b. Păşune şi fâneaţă: 21,6, 19,2, 15,6, 13,2;  Impozit pe terenuri situate în extravilan: a. Cu construcţii, pe zone de la A la D: 32,4 lei/ha, 28,8, 26,4, 22,8; b. Arabil: 51,6, 49,2, 46,8, 43,2; C. Păşune şi fâneaţă: 28,8, 26,4, 22,8, 20,4   Mijloace de transport – creşte impozitul pentru trei categorii cilindrice(valoarea veche în paranteză) Impozit pe mijloace de transport: motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică până la 1600 cm3 - 9,6 lei/ 200cm3 sau fracţiune; capacitate cilindrică între 1601-2000 cm3 - 21,6 lei/200cm3  sau fracţiune; 2001-2600 cm3 – 72,00 lei (43,2 lei/200cm3) sau fracţiune; 2601-3000cm3 – 144 lei (86,4 lei/200 cm3) sau fracţiune; autoturisme peste 3001cm3 – 290 lei (174 lei/ 200cm3) sau fracţiune; autobuze, autocare, microbuze - 28,8 lei/ 200 cm3 sau fracţiune; alte vehicule cu masa totală maximă autorizată până la 12 tone - 36 lei/200cm3 sau fracţiune; tractoare înmatriculate - 21,6 lei/200cm3 sau fracţiune; Impozit pe autovehicule transport marfă: între 12 şi 13 tone, două axe, transport internaţional, 127 lei/autovehicul, transport intern 102 lei; Impozit autovehicule transport marfă: tren 2+3 axe, transport internaţional, suspensie pneumatică sau echivalent - 1514 lei; alte tipuri de suspensie - 2.107 lei; Impozit vehicule lente: motocositoare 7,9 lei (6,56), combine agricole 7,9 lei (6,56), excavator pe pneuri 31,4 lei (26,15)   Alte impozite şi taxe Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism între 751 şi 1000 metri pătraţi inclusiv: 14,4 lei; Taxa pentru autorizarea realizării de branşamente la utilităţi: 12,9 lei/racord Taxa eliberare autorizaţii de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice:  taxi - 42 lei; cazane fabricat rachiu, 69,3 lei; liber-profesionişti, 69,3 lei, activităţi de proiectare şi alte activităţi, 82, 8 lei; eliberarea autorizaţii sanitare de funcţionare-20,4 lei.  Taxa de publicitate pe domeniul public: la sediul agentului economic - 33,6 lei/metru pătrat, în alte locaţii - 24 lei/metru pătrat; Taxa pentru ocuparea domeniului public: terase, pe zone - 3,4 lei/metru pătrat, 2,14; 1,5; 1,13; amplasare panouri fixe sau totemuri: 8 lei/metru pătrat zona A, respectiv 6, 4, 2 lei pentru celelalte zone; Taxa pentru distribuirea sub orice formă de fluturaşi şi materiale promoţionale, mai puţin în scop umanitar: 0,34 lei/buc; Taxa de salubritate: persoane fizice 6.25 lei/lună (5,25); persoane juridice 108 lei/lună (90). Taxa se plăteşte anual, în patru rate egale, până la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie ţi 15 decembrie, inclusiv Taxa pentru păşunat: bovine 35 lei/an/animal, cabailne 30, tineret bovin şi cabalin 23, ovine şi caprine 7 lei Taxa pentru oficierea unei căsătorii în zilele de sâmbătă 85 lei, duminică 200 de lei Taxă pentru emiterea cărţii de identitate: 50 de lei, comunicare date cu caracter personal: 35 lei Fişă înmatriculare/radiere auto: 20 lei Taxa specială de ridicare – 120 lei (100 lei), taxa de transport – 100 lei (80 lei), taxa specială de depozitare – 5 lei/oră Eliberare certificate de urbanism – 800 lei; autorizaţii de construire pentru taxe de autorizare de până la 1.000 lei – 2.000 lei; autorizaţii de construire pentru taxe de autorizare peste 1.000 lei – 2.000 lei plus 20% din valoarea taxei de autorizare Închiriere sală festivă Palatul Administrativ: 100 lei/oră (neamenajată); 160 lei/oră (amenajată), minim două ore Închiriere baze sportive: iarbă naturală - 200 lei/oră; iarbă sintentică - 100 lei/oră (se micşorează cu 50% pentru jumătate de teren; se majorează cu 50% pentru programări în afara programului de lucru). Taxă atestare administratori de imobile: 100 lei. Taxa pentru oficierea unei căsătorii: 85 lei (sâmbăta), 200 lei (duminica)   Taxa de parcare - preţ special pentru angajaţii  instituţiilor publice de pe Bulevardul Revoluţiei Deşi în proiect se arată că faţă de anul 2010, în privinţa taxei de parcare va avea loc o creştere, de fapt se vor statua actualele preţuri, aprobate în cursul acestui an, după votarea bugetului. Astfel, o jumătate de oră de parcare  în zona A va rămâne un leu, în timp ce pentru o oră în aceeaşi zonă se vor plăti doi lei. Pentru trei ore se vor plăti trei lei iar pentru patru ore şase lei. Pentru zona B, aceleaşi intervale orare, se vor plăti: 0,8; 1,5; 2,5, respectiv 6 lei. Abonamentele lunare vor rămâne la aceeaşi valoare: pentru rezidenţi, persoane fizice, pe o stradă 18 sau 15 lei (zonele A sau B), nerezidenţi persoane fizice sau juridice, o stradă, 250 sau 200 lei. Abonamentul de parcare lunar, pentru toate străzile, va costa 600, respectiv 450 lei, în funcţie de zone (A sau B). Interesant, angajaţii “instituţiilor cu sediul pe Bulevardul Revoluţiei” vor avea dreptul la un abonament mai ieftin pentru o stradă, cu excepţia aceleiaşi artere, în cuantum de 100 lei (zona A), respectiv 84,1 lei (zona B).  Nici pentru medicii de familie nu se va schimba preţul abonamentului, acesta rămând de 80, respectiv 60 lei pe lună, zonele A sau B. Rezervarea locului de parcare va costa tot 400 de lei lunar (zona A), respectiv 350 lei (zona B). Pe Bulevardul Revoluţiei, rezervarea unui loc de parcare va rămâne 900 de lei pe lună.

Sursa: Observator.info

Autor: Observator ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Observator.info
fashiondays.ro