Local

?ncercare de fraudare a statului demascată de fiscul arădean

20.10.2010 ⋅ 0 comentarii

În urma derulării unei inspecţii fiscale la o societate comercială cu domiciliul fiscal în localitatea Arad au fost constatate o serie de abateri de la prevederile legislaţiei fiscale şi încercarea de prejudiciere a bugetului general consolidat al statului cu creanţe fiscale în sumă de 435.509 lei.   S-a constatat că în perioada ianuarie – iunie 2010, societatea a realizat numeroase achiziţii de material lemnos (lemn pentru foc) de la diverşi furnizori din ţară, pe care l-a livrat ulterior unor clienţi, fără însă a înregistra în contabilitate şi a declara aceste operaţiuni organului fiscal teritorial. Pentru această perioadă societatea a depus declaraţiile la bugetul general consolidat al statului (declaraţia 300 si declaraţia 100) cu sume zero. În urma investigaţiilor efectuate de organele de inspecţie fiscală s-au obţinut documente din care rezultă că în anul 2010 s-au efectuat o serie de livrări de lemn pentru foc de către societatea în cauză la diverşi clienţi ai acesteia din Italia. Astfel au fost stabilite venituri suplimentare din livrările de material lemnos în sumă de 250.417 lei, pentru care a fost calculat un impozit pe profit suplimentar în sumă de 40.067 lei şi o TVA suplimentară în sumă de 47.579 lei,  nefiind îndeplinite condiţiile de scutire de TVA. Controlul derulat a relevat faptul că şi în perioada 2007-2009 societatea a adoptat un comportament fiscal ignorant privind legislaţia fiscală, urmărind prin orice mijloace diminuarea obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, calculându-le şi declarându-le în mod eronat, încercând chiar inducerea în eroare a organelor de inspecţie fiscala prin declaraţiile date. Societatea a achiziţionat diverse materiale de construcţii care au fost înregistrate în conturile de cheltuieli, fără a fi utilizate pentru realizarea unor operaţiuni taxabile. Totodată, în evidenţa contabilă a societăţii figura un stoc de mărfuri în sumă de 89.098 lei, a cărui existenţă faptică nu a putut fi prezentată la data efectuării inspecţiei fiscale şi pentru care nu au fost prezentate documente justificative din care să rezulte că aceste bunuri au fost vândute.

La finalizarea inspecţiei fiscale au fost stabilite obligaţii suplimentare, pentru întreaga perioadă verificată, în sumă totală de 271.643 lei, pentru care au fost calculate majorări şi penalităţi în sumă de 163.866 lei. Pentru faptele de evaziune fiscală săvârşite de către administratorul acestei societăţi, au fost sesizate organele de cercetare penală.

Sursa: Observator.info

Autor: (C.P.) ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Observator.info
fashiondays.ro