Local

Fondurile destinate judeţului nostru pentru Programul ?Casa Verde? s-au epuizat

20.10.2010 ⋅ 0 comentarii

Demarat la data de 1 iulie 2010, Programul “Casa Verde” s-a bucurat de un real succes, arădenii epuizând suma de 2.342.930 lei alocată judeţului. La sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad au fost depuse 394 dosare de finanţare, dintre care 353 dosare pentu instalarea panourilor solare, 28 pentru instalarea centralelor termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, şi 13 pentru instalarea pompelor de căldură. Arădenii mai pot depune dosare de finanţare, fiind înscrişi pe lista de aşteptare. Până în prezent s-au înregistrat 9 dosare în aşteptare, pentru care se vor redistribui fondurile solicitate de cei declaraţi respinşi. Pentru cele 51 dosare de finanţare aprobate până în prezent, au fost semnate 46 contracte de finanţare. „Reamintim beneficiarilor că neprezentarea la sediul APM Arad pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv publicarea pe site-ul AFM a listei dosarelor de finanţare aprobate, se consideră renunţare la finanţarea aprobată”, explică Dana Dănoiu, directorul APM Arad.  După semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii pot demara achiziţionarea şi montarea instalaţiilor, urmând ca tot la sediul APM Arad să depună dosarul de decontare. Până în prezent au fost depuse 5 dosare de decontare, pentru care a fost aprobată suma de 27.634,44 lei. Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente: cererea de tragere nerambursabilă completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar, contractul de execuţie, în copie legalizată, factura fiscală/facturile fiscale, în copie, documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) şi/sau chitanţa, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original, certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie, un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului şi denumirea programului. Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

Sursa: Observator.info

Autor: Observator ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Observator.info
fashiondays.ro