Local

Au fost publicate modelele de subiecte pentru examenele naţionale din anul 2011

02.11.2010 ⋅ 0 comentarii

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a publicat pe website-ul special construit în acest sens - subiecte2011.edu.ro, modelele de subiecte pentru examenele naţionale din anul 2011.    Modelele de subiecte pentru toate tipurile de probe sunt însoţite de precizări privind scopul evaluării, statutul disciplinei, structura subiectelor, competenţele de evaluat, detalii privind evaluarea, inclusiv baremele de evaluare şi de notare. Publicarea acestor modele de subiecte a fost făcută în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011. Pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a se regăsesc modelele de subiecte pentru Limba şi literatura română şi Matematică, precum şi pentru Limba şi literatura maternă (maghiară, germană, rromani, sârbă, slovacă, ucraineană). Pentru examenul de Bacalaureat  2011 sunt prezentate, pentru informarea elevilor, a profesorilor şi a tuturor celor interesaţi, procedurile de desfăşurare a probelor A şi B (de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limbile materne), a probei C (de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu) şi a probei D (de evaluare a competenţelor digitale). De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, pentru Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă (croată, germană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană), Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie şi pentru cele cinci discipline socio-umane (Economie, Filosofie, Logică şi argumentare, Psihologie, Sociologie). Menţionăm că pentru proba C sunt publicate modele structurate în funcţie de conţinutul probei - înţelegerea unui text audiat, proba scrisă şi proba orală, corespunzătoare pentru cele zece limbi de circulaţie internaţională studiate în liceu. Sunt publicate şi traduceri ale modelelor de subiecte în limbile minorităţilor naţionale.

Sursa: Observator.info

Autor: Observator ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Observator.info
fashiondays.ro