Local

Ultima strigare pentru licitaţia de autovehicule fără stăp?n

03.11.2010 ⋅ 0 comentarii

Biroul Ridicări Vehicule Arad organizează în data de 15 noiembrie, de la ora 9, a 3-a etapă a licitaţiilor pentru vânzarea  de autovehicule. Este vorba despre 17 autovehicule fără stăpân, depozitate pe str. Dosoftei FN ( depozit Micălaca). Inspectarea lor se poate face în intervalul  03.11-10.11.2010, între orele 8 şi 17, iar în urma inspecţiei se va semna un proces verbal de inspecţie. Cel mai mic preţ de pornire este cerut pentru un Renault 18 pe benzină, cu caroseria ruginită, ridicat de pe strada Dosoftei – 377 de lei, iar cea mai scumpă maşină de la licitaţie este un Mercedes 124T, ridicat tot de pe strada Dosoftei – 2.240 de lei. În vederea participării la licitaţie, cei interesati trebuie să prezinte cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei de vânzare a bunurilor, cu un dosar care să conţină următoarele documente: cerere tip; dovada plăţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul de pornire, eliberată de caseria Primăriei, B-dul Revoluţiei nr. 75, camera 6, sau constituită prin OP şi o copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

În cazul în care bunurile nu se vând cu această ocazie, acestea vor fi valorificate ca fier vechi la una dintre firmele care au ca obiect această activitate. În urma licitaţiei publice, persoanele cărora le-au fost adjudecate maşinile vor plăti preţul adjudecat, la care se va adăuga TVA, în procent de 24%. Relaţii suplimentare referitoare la autovehicule şi la preţul de pornire a licitaţiei se pot obţine la telefon 0257/ 281850, int.199 (Serviciul Logistică şi mentenanţă administrativă, achiziţii) sau 0257/252100 (Serviciul Parcări) sau 0257/280097 (Birou Ridicări Vehicule), precum şi pe site-ul Primăriei Arad .

Sursa: Observator.info

Autor: (D.M.) ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Observator.info
fashiondays.ro