Stire Cultura

”Tribuna” de luptă a arădenilor și a întregii Transilvanii

27.02.2020 ⋅ 0 comentarii

”Să lăsăm vremii curățite de patimile de azi să judece ce a însemnat ,, Tribuna″ în dezvoltarea vieții politice și culturale a poporului nostru″ -  12 martie 1912, Sever Bocu.

Istoria ”Tribunei” începe la Arad în data de 6 ianuarie 1897 și se încheie la data de 12 martie 1912 când ziarul va fuziona cu ”Românul” ziarul oficial al Partidului Național Român. De-a lungul timpului ziariștii de la ”Tribuna” au fost considerați  ”răzvrătiți”, dar întotdeauna ostași fără de prihană ai steagului nostru național.

La începutul existenței sale  până la Crăciunul anului 1903, ziarul va apărea sub numele de ”Tribuna Poporului”, după această dată va lua numele de ”Tribuna”.

Ziariștii

În redacția ziarului au fost activat ziariști Ioan Russu-Șirianu, Ioan Brînda, Gustav Agustini, Gheorghe Demeter, Emanuil Măglaș, Ion Doleanu, Ion Trifu, Ion Moța, Ilarie Chendi, Sever Secula, Sever Bocu (ultimul redactor șef al ziarului, mort în închisoarea de la Sighet unde a fost închis pe motive politice de comuniști), Iosif I Șchiopul, Grigore Iorga, Ilie Minea, Petre E.Papp, Gh. Popp, Gh. Stoica, Dionisie Stoica, Ion Montani, C. Bucșan, Iuliu Giurgiu, Constantin Cehan, Eugen Goga, Radu Găvruș.

La temelia palatului

Este zidit la temelia palatului Tribunei un text în care sunt menționați cei care au depus eforturi pentru ridicarea acestuia. În fruntea listei este trecut dr. Nicolae Oncu. Piatra de temelie a fost așezată în data de 8 aprilie 1909. Arhitectul acestui palat a fost Emil Tabacovits. Ziarul era menit să lucreze ”pentru apărarea și reântegrarea națiunii românești în drepturile ei istorice... Fie ca cei care vor citi acest text să vadă visul nostru cu ochii”.

”Tribuna” către Octavian Goga

În urma unor procese de presă, din cauza atitudinii sale militante, poetul  Octavian Goga   a fost închis la închisoarea de la Seghedin. În ultimul număr al ziarului ”Tribuna”, ziariștii arădeni  îi scriu lui Goga aflat în închisoare ”Ne aducem cu drag aminte de tine care prin acest ziar ai dat glas la atâtea dureri și nădejdi  ale neamului nostru.  Te asigurăm și în aceste clipe de veșnica noastră alipire către tine și ideile mari pe care le-ai reprezentat atât de luminos și pentru care am luptat cu toții cu dragoste, avându-te în fruntea noastră″.

Poetul Octavian Goga va candida în anul 1910 la alegerile din cercul electoral Chișineu-Criș pentru funcția de deputat în Parlamentul de la Budapesta, însă va piede alegerile.

Lucian Blaga a debutat la Arad

În numărul  57 din 1910 al ”Tribunei” este publicată poezia de debut  a poetului Lucian Blaga intitulată ”Pe țărm”,  iar în numărul 89 poezia ”Noapte” ”Și în deșert se luptă ochii/ În lacrimi să cuprindă zarea,/ Căci întuneric mi-i îneacă/ Și mi se tulbură cărarea”.

În paginile ziarului au fost publicate creațiile literare ale scriitorilor  Ion Agârbiceanu, Emil Gârlenu, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici, Șt. O. Iosif, Victor Eftimiu, D. Anghel  au semnat articole și istoricii Ioan Lupaș și Silviu Dragomir.

Ziarul a fost organizatorul unor întâlniri literare între scriitori importanți ai României și cititorii lor din Arad.  O astfel de întâlnir... vezi mai mult

Sursa: Glasul Cetății

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Cetății