Stire Religie

Buna Vestire, dragostea lui Dumnezeu față de oameni

25.03.2020 ⋅ 0 comentarii

Și numai a auzi despre Buna Vestire, în contextul veștilor deloc îmbucurătoare venite din toate colțurile lumii, sufletul tresaltă a bucurie la adăpostul nădejdii ce-o descoperă. Și câte sensuri nu-i adăugăm noi, astăzi! Cu câte gânduri, rugăciuni și lacrimi nu-i împletim noi, astăzi, praznicul! 

Însă tuturor acestora, rugăciuni, lacrimi, doruri și nădejdi, Cuvântul Evangheliei le răspunde cu cel mai frumos mesaj: Astăzi este Începutul mântuirii noastre!

Despărțiți, dar împreună, slujitorii Sfintelor Altare și credincioșii au conturat, în timpul rânduit acestei zile, nevăzut, cea mai frumoasă, cuprinzătoare și profundă Liturghie a Bunei Vestiri peste România. 

În transmisiune în direct la TV Arad, credincioșii arădeni au putut participa la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de un sobor de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în condițiile impuse de Ordonanța Militară.

Cele câteva apăsătoare cadre cu strănile goale au fost, poate, mai mult decât suficiente pentru a înțelege (dacă mai aveau nevoie de înțelegere) lacrimile ivite în colțuri de ochi în urmă cu câteva zile, la sfârșitul Liturghiei  din Duminica Sfintei Cruci săvârșită în curtea aceleiași Catedrale. 

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit, ne-a vorbit tuturor, despre dragostea nemărginită a lui Dumnezeu față de oameni prin această Bună Vestire, dar și despre contextul în care 2020 ne-a provocat a fi împreună în vremelnică despărțire, asigurându-ne totodată că icoana credincioșilor care până nu de mult întregeau Catedrala și a copiilor care umpleau soleea împodobind-o cu bucuria lor, a fost păstrată vie: ”Astăzi sunteți aici, împreună cu noi!” 

Cuvântul Ierarhului

Praznicul Bunei Vestiri ne așează pe o linie verticală a ceea ce înseamnă legătura lui Dumnezeu cu îngerii și oamenii. O purtare de grijă a Creatorului față de creația Sa, iubire manifestată concret și coerent în timpul istoric și cuprinsă în Revelația naturală și supranaturală.

Dumnezeu în care noi credem este o Ființă personală, care nu rămâne distantă și indiferentă față de creaturile Sale, ci stă în legătura cu ele și îndeosebi cu omul, coroana creației. Evenimentul biblic numit Buna Vestire (Luca 1, 26-38) descoperă această providență și mai mult, anunță întruparea Fiului lui Dumnezeu, Care devine și Fiul Omului. Mesagerul veștilor bune pentru omenire, Sfântul Arhanghel Gavriil, devine și liantul sau legătura între Dumnezeu și Fecioara Maria. 

Sfântul Evanghelist Luca istorisește cum se desfășoară bunavestire a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, sub forma unui dialog între Arhanghelul Gavriil, trimisul lui Dumnezeu, și Fecioara Maria.

Cuvintele arhanghelului descoperă faptul că Fecioara Maria „era plină de har” și „binecuvântată de Dumnezeu”, iar Cel ce se va naște din ea, are origine dumnezeiască, iar împărăția sau Biserica pe care o va întemeia va fi fără de sfârșit.

Ea este aleasă ca să nască prin lucrarea Duhului Sfânt pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care se va naște  din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1,35).

Răspunsul Fecioarei Maria este plin de seninătate, ascultare și demnitate: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38). Ea se lasă în grija lui Dumnezeu, lasă harul divin să lucreze și consimte să primească în trupul ei feciorelnic pe Creatorul ei și a toată lumea, pe Fiul lui Dumnezeu și Proniatorul lumii.

Astfel, începe un nou capitol în cursul lumii: istoria mântuirii neamului omenesc. Observăm că îngerii sunt vestitorii voii lui Dumnezeu și călăuzitori pe calea mântuirii, iar Fecioara  Maria este vestitoare,  împlinitoare și aducătoare în lume a Cuvântului lui Dumnezeu întrupat. Prin ea Dumnezeu s-a coborât pe pământ și a petrecut cu oamenii, eliberându-i din robia păcatului și făcându-i din nou moștenitori ai Împărăției Sale Cerești. Fecioara Maria se lasă în grija lui Dumnezeu, lasă harul să lucreze și nu se îndoiește că cele profețite se vor împlini, și într-adevăr s-au împlinit peste nouă luni, prin nașterea supranaturală a lui Iisus Hristos în Betleemul Iudeii, precum au prezis și prorocii Vechiului Testament.

Troparul praznicului rezumă evenimentul Bunei Vestiri: „Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea Celui din veac. Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Fecioarei și Gavriil binevestește”.

Cu alte cuvinte are loc arătarea planului conceput de Dumnezeu din veșnicie pentru mântuirea și îndumnezeirea noastră, conform căruia Fiul Său avea să se facă Om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Astăzi sărbătorim unirea în Persoana Sa dumnezeiască a celor două firi, divină și umană. Firea omenească asumată de Hristos era alcătuită, la fel ca a noastră, dintr-un suflet și dintr-un trup.

Din Sărbătoarea Bunei Vestiri vedem unul dintre modurile cum lucrează Dumnezeu; observăm ascultarea Fecioarei Maria față de voia lui Dumnezeu; învățăm cum trebuie să apreciem această consimțire a umanității în fața Divinității; învățăm cum ar trebui să ne comportăm în legătura noastră cu Dumnezeu. Am dobândit prin Taina Botezului și a Mirungerii, harul divin și înfierea duhovnicească în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, iar prin celelalte Sfinte Taine de asemenea ni se comunică Dumnezeu prin energiile Sale necreate. 

Praznicul Bunei Vestiri a venit în acest an cu o încercare nouă pentru noi toți. În contextul social produs de epidemie, așezați fiind în cămara sufletului care transcende zidurile și limitele fizice, suntem chemați a ne așeza asemeni Fecioarei Maria în rugăciune, pentru a primi vestea cea bună a sănătății și vieții continue, cu preocuparea de a î... vezi mai mult

Sursa: Glasul Cetății

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Cetății
fashiondays.ro