Național Stire Cultura Religie

PS Emilian Crișanul, în Cetatea Devei: Să fim apostoli ai Bisericii Ortodoxe în familie, comunitate și lume!

29.06.2020 ⋅ 0 comentarii

Clopotele Catedralei episcopale situată la poalele cetății care străjuiește de secole orașul Deva au sunat astăzi a sărbătoare, chemând la Liturghie pe toți cei care au vrut a se părtăși de bucuria serbării hramului ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. 

Doi Apostoli, doi oameni total diferiți, cu două povești de viață diferite, dar uniți de și în Hristos. Unul pescar, altul educat la Școala lui Gamaliel, unul următor al Lui Hristos, celălalt prigonitor al Lui Hristos, însă cu același sfârșit mucenicesc la Roma, chiar dacă trecerea în veșnicie pentru unul a însemnat răstignire pe cruce cu capul în jos, iar pentru celălalt decapitare.

Din plinătatea sărbătorii de astăzi putem, de vrem, culege lesne modele de mărturisire și descoperi căi de a da mâna cu Hristos din orice stare ne-am afla: fie că ne referim la urmarea sinceră a Sfântului Petru fără de cârtire, fără de cercetare, atunci când Hristos l-a chemat la apostolat, lăsând tot și urmându-I Lui; fie că ne referim la momentul cântatului cocoșului care îi vestea lepădarea din Grădina Ghetsimani și la grelele lacrimi prin care și-a aflat iertarea; fie că alegem momentul mărturisirii sale cu valoarea pietrei de temelie "Tu ești Hristos, Fiul Lui Dumnezeu Celui viu" (Mt. 16,16); fie că ajungem pe drumul propriului Damasc și auzim asemenea lui Saul din Tars "Saule, Saule, de ce Mă prigonești?", rămânând în această stare sau parcurgând întregul Damasc, până la propria convertire; fie că facem din toate drumurile vieții noastre adevărate călătorii misionare puse în slujba Lui Dumnezeu... 

Din Cetatea Aradului în Cetatea Devei, două cetăți ale căror catedrale stau de strajă Ortodoxiei de mai bine de un secol și jumătate prin purtarea de grijă a Episcopului Procopie Ivașcovici și a Mitropolitului Ardealului Andrei Șaguna, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul s-a alăturat soborului de episcopi, preoți și diaconi adunați în împreună-rugăciune de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel - de la simplitate la putere prin har, îndemnând credincioșii ca, urmând exemplului celor doi Apostoli, să fie apostoli ai Bisericii Ortodoxe în familie, comunitate și lume. 

”Prăznuim astăzi doi mari Apostoli ai Bisericii întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos, și anume pe Sfinții Petru și Pavel. Primul a fost ucenic al Domnului, iar al doilea s-a convertit pe drumul Damascului și a devenit mărturisitor al lui Hristos în lume.

Chemarea Domnului Hristos: „Veniți după Mine și vă voi face pe voi pescari de oameni” (Matei 4,19), a găsit disponibilitate și credibilitate în rândul unor oameni simpli, care au văzut lucrarea Fiului lui Dumnezeu, și prin puterea harului Duhului Sfânt au devenit Apostoli și vestitori ai Împărăției lui Dumnezeu.

Ucenicia Apostolilor, cât și descoperirea divină au fost moduri prin care ei (Apostolii), cât și cei care l-au mărturisit pe Hristos de-a lungul veacurilor, au înțeles că Iisus Hristos este Calea, Adevărul și Viața, și că trebuie să meargă pe aceste coordonate ce duc la viața veșnică.

Este foarte important să vedem în Sfânta Scriptură și istoria Bisericii, cum harul lui Dumnezeu poate transfigura (transforma) viața unor oameni simpli, neînțelepți, bolnavi, prigonitori, îndoielnici, fricoși, tupeiști, mândri și lista poate continua...

Cei doi Apostoli sărbătoriți astăzi pot fi caracterizați astfel:

Sfântul Petru a fost pescar, om în vârstă, căsătorit, ucenic al lui Hristos, mărturisitor al dumnezeirii lui Hristos, s-a lepădat de Domnul în timpul pătimirilor Lui, a fost reașezat în demnitatea de apostol după afirmarea dragostei față de Domnul, a mărturisit fără frică pe Hristos în ziua Cincizecimii și apoi toată viața și în toate locurile pe unde a călătorit. De la el au rămas două epistole cuprinse în Noul Testament.

Sfântul Pavel a fost rabin, prigonitor al creștinilor, a primit revelația divină pe drumul Damascului, a fost botezat, era bolnav, a devenit cel mai mare Apostol al Bisericii lui Hristos, a călătorit foarte mult ca să-L mărturisească pe Hristos. De la el ne-au rămas 14 epistole.

Meditând la viața și învățătura lor, redăm câteva cuvinte care explică felul cum au înțeles ei revelația divină și viața omului în Hristos:

Noi... vezi mai mult

Sursa: Glasul Cetății

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Cetății