Stire Informatii

Ce trebuie să știe arădenii dacă vor ajutoare la încălzire

01.10.2020 ⋅ 0 comentarii

Direcția de Asistență Socială din Arad informează arădenii că pot începe pregătirea documenelor necesare în vederea primirii ajutorului financiar pentru încălzirea locuințelor, pentru sezonul rece (noiembrie 2020 – martie 2021). Mai jos puteți afla unde se preiau cererile, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea să solicitați ajutorul și care sunt actele necesare pe care trebuie să le prezentanți atunci când depuneți cererea.

Unde se preiau cererile

Preluarea cererilor, declarațiilor pe propria răspundere și a actelor doveditoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor se va face, conform dispoziției primarului municipiului Arad nr. 1.824/23.09.2020 începând cu data de 12.10.2020, în următoarele locații:

1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 1

Locație: Arad, Piața Plevnei, nr. 1

Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ţa Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureșel, Grădiște, Cartierul Funcționarilor.

2) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 2

Locație: Arad, Calea Radnei, nr. 250, sediul Direcției de Asistență Socială Arad

Cartiere arondate: Micalaca (inclusiv zona III).

La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică de către toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.

La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare.

3) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 3

Locație: Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 227

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

4) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 4

Locație: Arad, str. Rodnei (zona Confecții), nr. 3-5, bl. 5

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş, Şega.

Soluționarea cererilor se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare și a actelor normative care reglementează materia, iar ajutorul se acordă în funcție de data înregistrării solicitării, după cum urmează:

-începând cu luna noiembrie 2020 pentru solicitările depuse în intervalul 12.10.2020 – 20.11.2020

-începând cu luna depunerii cererii pentru solicitările depuse până în data de 20 a lunii

-începând cu luna următoare depunerii cererii pentru solicitările depuse după data de 20 a lunii.

Care sunt condițiile pentru a primi ajutor pentru încălzire

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021 se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, a actelor normative care reglementează materia și în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Arad nr. 1.824/23.09.2020.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuințelor familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, doar pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință, care nu dețin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului și al căror venit net pe membru de familie este:

√până la 1300 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu energie termică

√până la 750 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Baremele de venit până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor sunt următoarele:

Bunurile care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt cele prevăzute de anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

I. Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

II. Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare)

1. Autoturism / Autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

 

III. Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Solicitanții au obligația de a declara orice depozit bancar, inclusiv sub valoarea de 3000 lei.

IV. Terenuri / animale și / sau păsări

1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Ce acte trebuie să aduceți împreună cu cererea

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza cererii-declarație pe propria răspundere (potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare), la care se anexează următoarele acte doveditoare:

1)Acte de identitate pentru toți membrii familiei:

a)Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;

b)Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;

c)Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată

d)Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.

 

2) Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 

a)adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;

b)venituri obținute din străinătate;

c)cupon de pensie (orice fel de pensie);

d)cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;

e)cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;

f)adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;

g)adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

h)talon de plată indemnizații cu caracter permanent;

i)cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;

j)act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);

k)hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;

l)orice alt document care să dovedească veniturile lunare me... vezi mai mult

Sursa: Glasul Cetății

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Cetății
fashiondays.ro