Informatii

UVVG la Erasmus Goes Digital Thessaloniki 2020

13.11.2020 ⋅ 0 comentarii

UVVG la Erasmus Goes Digital Thessaloniki 2020
Conferința Erasmus Goes Digital Thessaloniki 2020 s-a concentrat pe aplicatia Online Learning Agreement, actualizată în contextul foii de parcurs digitale a Inițiativei European Student Card.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a accesat programul Erasmus+ imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. În toţi aceşti ani şi-a dezvoltat reţeaua de parteneri internaţionali, colaborând cu prestigioase universităţi din Italia, Portugalia, Germania, Statele Unite ale Americii, China şi lista poate continua. În fiecare an, numărul studenţilor și cadrelor didactice care accesează mobilităţi este în creştere, aceştia reuşind să îşi dezvolte capacităţile de comunicare într-o limbă străină şi îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul de studii urmat.

Conferința Erasmus Goes Digital Thessaloniki 2020 a prezentat aspecte despre noutățile din platforma OLA și șablonul L.A. în viitorul program Erasmus +. Evenimentul a ilustrat, de asemenea, sinergiile cu alte proiecte, cum ar fi rețeaua Erasmus without paper și MyAcademicID, depunând eforturi pentru a stabili o infrastructură digitală care să permită schimbul sigur și fără probleme de date și soluții de autentificare pentru studenții mobili din întreaga Europă. Una dintre concluziile conferinței a fost instituirea obligatorie a Online Learning Agreement, începând cu anul academic 2021/2022. Implementarea de instrumente digitale este una dintre prioritățile Comisiei Europene, la care se angajează toate instituțiile de învățământ superior, care au aplicat pentru noua Charta Erasmus.

„Având în vedere noile priorităţi ale Comisiei Europene pentru exerciţiul financiar 2020-2027, printre care se numără şi digitalizarea, este important pentru noi, ca universitate beneficiară a programului Erasmus+, să ne aliniem la acestea. Participarea la astfel de evenimente este întotdeauna bine venită, informaţiile împărtăşite fiind esenţiale în ceea ce priveşte implementarea programului. Ne bucurăm de sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, la iniţiativa căreia UVVG Arad a participat la acest eveniment online. Programul Erasmus+ este parte importantă a strategiei de internaţionalizare a Universităţii noastre, bucurându-se de susţinerea conducerii şi de o atenţie deosebită din partea studenţilor, cadrelor didactice şi personalului administrativ, beneficiari ai mobilităţilor programului” a declarat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad.


Biroul de Presa UVVG Arad

presa@uvvg.ro

fashiondays.ro