Stire

Anunț finalizare proiect „Creşterea competitivităţii APCOFIN MAR SRL-D prin achiziţia de utilaje performante, pentru construcţii”, cod SMIS 132186

26.11.2020 ⋅ 0 comentarii


APCOFIN MAR S.R.L.-D
in calitate de Beneficiar privat anunţă finalizarea activităţilor proiectului CRESTEREA COMPETITIVITATII APCOFIN MAR SRL-D PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU CONSTRUCTII, cod SMIS 132186. 

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”,  prioritatea de investiție 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”- 2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019], operatiunea “Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”.

Proiectul s-a derulat  în  perioada 29.04.2020 – 31.03.2021 şi a avut ca obiectiv/scop general cresterea competitivitatii APCOFIN MAR  prin achizitionarea de utilaje tehnologice cu caracteristici tehnice performante, pentru activitatii specifice în domeniul constructiilor. Obiectivele/scopurile specifice ale proiectului vizeaza cresterea competitivitatii, cresterea cifrei de afaceri si diversificarea serviciilor APCOFIN MAR prin achizitionarea de utilaje specifice domeniului constructiilor, crearea a 5 locuri noi de munca si mentinerea celor existente, realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si dezvoltare durabila prin angajarea unei persoane apatinând unei categorii defavorizate din cei 5 angajati noi, prin dotarea unui utilaj cu un sistem de adaptare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii pentru acceleratie si frana si folosirea surselor regenerabile de energie prin achizitia unui stâlp de iluminat cu panou fotovoltaic mobil.

Rezultatele proiectului constau in achizitia de utilaje performante in domeniul constructiilor: un buldoexcavator, 2 miniexcavatoare, 1 miniincarcator, 1 site dumper, angajarea a 5 persoane dintre care o persoana  din categoria defavorizata, adaptarea unui  buldoexcavator pentru persoane cu dizabilitati, achizitia unui turn de iluminat cu panou fotovoltaic.

Impactul proiectului la nivel local constă în crearea de locuri de muncă, inclusiv pentru persoane din categoria defavorizate si dezvoltarea mediului de afaceri local prin cresterea competitivitatii APCOFIN MAR.

Valoarea totală a proiectului este de 1.356.869,01 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 912.180,85 lei (775.353,72 lei din din FEDR si 136.827,13 lei din bugetul naţional).

Date de contact:

PÎNDARU MARIANA, administrator

Tel: 0742336756; E-mail: apcofinmararad@gmail.com


 

Sursa: ARQ

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați ARQ