Stire

Şedinţă CLM cu 42 de puncte; vezi ce este pe ordinea de zi

18.01.2021 ⋅ 0 comentarii


Membrii Consiliului Local Municipal au fost convocaţi joi,  de la ora 9 la o şedinţă publică ordinară care va avea pe ordinea de zi nu mai puţin de 42 de puncte, dintre care 39 de proiecte.

Dar iată cum arată ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 27/2021 referitor la modificarea Hotărârii nr. 543/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021 – iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 480/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Arad pe anul școlar 2021/2022 – iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 4/2021 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad – iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 31/2021 privind unele măsuri de modificare și completare a unor acte administrative referitoare la organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al managerilor instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 32/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad– iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 33/2021 cu privire la modificarea statului de funcţii al Centrului Social Cantina Municipală Arad – iniţiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 30/2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de asociere încheiat între Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții „Drum expres Oradea-Arad” – iniţiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 2/2021 privind aprobarea actelor adiționale la contractele de administrare încheiate cu unități de învățământ/instituții publice de interes local din municipiul Arad – iniţiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 19/2021 privind trecerea, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Arad, a unor terenuri situate în municipiul Arad – iniţiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 7/2021 privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuinţelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Arad – iniţiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 8/2021 cu privire la însuşirea raportului de reevaluare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuințe, situate în municipiul Arad – iniţiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 11/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 19– iniţiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 12/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piaţa Catedralei, nr.1, etaj III, corp A– iniţiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 13/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 1, sc. I, corp A, parter – B-dul Revoluţiei nr. 73 – iniţiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 29/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Unirii, nr. 14, etaj I – iniţiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 36/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str Octavian Goga, nr.3, parter – iniţiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 35/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 20, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 100 – iniţiativa primarului;

18. Proiect de hotărâre nr. 37/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.5/b, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, corp A, parter – iniţiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 10/2021 privind încheierea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 2/15.01.20218 încheiat cu INTEGRA - Asociația Persoanelor cu Dizabilități Mentale – iniţiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 21/2021 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 38 mp, situat în intravilanul Municipiului Arad, str. Mr. Nicolae Dărăban, nr. 2/A, proprietatea privată a Municipiului Arad– iniţiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 17/2021 privind aprobarea modificării unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Str. Memorandului, nr. 28 - înscris în CF nr. 345134 Arad – iniţiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 18/2021 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gheorghe Popa de Teiuș, nr. 3, Ap. 5 – înscris în CF nr. 300782-C1-U1 Arad – iniţiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 20/2021 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grădinarilor, nr. 7/9, 15, 25, înscris în CF nr. 328258 Arad – iniţiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 22/2021 privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Spartacus, nr. 2, înscris în CF nr. 344847 Arad – iniţiativa primarului;

25. Proiect de hotărâre nr. 23/2021 privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuş, nr. 15 – înscris în CF nr. 330793 Arad – iniţiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr. 28/2021 privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Lugojului, nr. 6, înscris în CF nr. 308014 Arad – iniţiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 9/2021 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.10-31.12. 2020, referitor la Activitatea Registrului Agricol – iniţiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 15/2021 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona BAT – ARED a Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

29. Proiect de hotărâre nr. 16/2021 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Sânpaul a Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

30. Proiect de hotărâre nr. 25/2021 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 338614 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

31. Proiect de hotărâre nr. 3/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare Piețe S.A. Arad – iniţiativa primarului;

32. Proiect de hotărâre nr. 5/2021 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul este acționar – iniţiativa primarului;

33. Proiect de hotărâre nr. 6/2021 privind participarea Municipiului Arad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. – iniţiativa primarului;

34. Proiect de hotărâre nr. 14/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad– iniţiativa primarului;

35. Proiect de hotărâre nr. 26/2021 pentru aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea nr. 39/2020 și a încheierii actului adițional nr. 2 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad – iniţiativa primarului;

36. Proiect de hotărâre nr. 34/2021 privind repartizarea unor fonduri din excedentul anului 2020 pentru finanțarea unor obiective de investiții și aprobarea Listei provizorii pe anul 2021 cu finanțare din excedentul bugetar – iniţiativa primarului;

37. Proiect de hotărâre nr. 438/2020 privind achiziționarea de urgență a unor tablete pentru elevii din învățământul preuniversitar din Municipiul Arad – inițiativa domnului consilier local Florin - Sebastian Stana;

38. Proiect de hotărâre nr. 456/2020 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii Arad – inițiativa consilierilor locali USR-PLUS;

39. Proiect de hotărâre nr. 457/2020 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad – inițiativa consilierilor locali USR-PLUS;

40. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna decembrie 2020 şi principalele activităţi programate pentru luna ianuarie 2021;

41. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad;

42. Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.


 

Sursa: ARQ

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați ARQ