Local Stire

Încă trei luni pentru aparatele de aer condiţionat de pe faţadele clădirilor din zona protejată a municipiului

17.02.2021 ⋅ 0 comentarii

Pe ordinea de zi a şedinţei de luni a Consiliului Local Municipal Arad se află un proiect iniţiat de primarul Călin Bibarţ, care modifică hotărârea ce reglementa amplasarea aparatelor de aer condiţionat pe fațadele clădirilor din  zona construită protejată şi zona monumente protejate din ansamblul urban al municipiului. Una dintre principalele prevederi vizează acordarea unui nou termen de graţie, de trei luni, pentru demontarea aparatelor ce încalcă prevederile noii hotărâri.

Proiectul a fost iniţiat, susţin reprezentanţii Primăriei, având în vedere ca s-au întâmpinat dificultăți în  procedura de identificare şi apoi de  sancțioare a celor care deţin aparate de aer condiţionat în zona construită protejată a municipiului.


Printre alte modificări care sunt aduse hotărârii iniţiale, a fost redefinită şi limita ansamblului urban care va fi „de la culeea nord a podului Traian spre V, pe malul N al râului Mureș până la str. Putnei, str. Remus, str. Alexici Nicola (inclusiv Piața Sârbească), str. Kogalniceanu M., str. Ceaikovski P. I., cu prelungirea ei peste str. Varful cu Dor, și str. Transilvaniei spre NE, Str Eminescu Mihai, str. Episcopiei, str. Caragiale I. L., Str. Sibii Dorel, str. Cotruș Aron, atr. Balint Simion, str. Coșbuc G. spre NV, traversarea spre N la marginea incintei Spitalului Municipal, str. Ghiba Birta Elena spre E, Bd. Doinaș Augustin, str. Mureșanu Andrei, spre N de-a lungul Bd. Revoluției până la Piața Drapelului, spre E str. Brătianu I.C. până la malul de N al Mureșului, bucla Mureșului în amonte până la podul Cetății spre V pe str. Popa Eugen până în dreptul Str. 9  Mai, spre SV Splaiul Toth Sandor până la podul Traian. La N Calea Timișorii până la intersecția cu str. Ștefan cel Mare și str. Ady Endre.”


În continuare, în proiect se arată că „se interzice amplasarea instalațiilor de aer climatizat situate pe fațadele imobilelor din municipiul Arad zona ansamblului urban Arad.”


Dar sunt şi excepţii

Prin excepție însă, instalațiile pot fi amplasate spre curțile interioare ale clădirilor, spre curți de lumină, porți uscate, poduri, pe acoperișurile terasă, intradosul balcoanelor, astfel  încât aceste aparate să nu fie vizibile. La clădirile care nu ocupă întreg frontul stradal și sunt lipite la calcan pe o singură parte sau independente, pot fi amplasate pe fațadele dinspre proprietatea vecină la o distanță de minim patru metri de la coltul fațadei către stradă. În cazul clădirilor de categoria a III-a care nu au balcoane și posibilități de amplasare a aparatelor conform prevederilor proiectului de hotărâre, acestea se pot amplasa unitar, grupat, cu autorizarea unor elemente de mascare pe fațade, în concordanță cu arhitectura fațadei.

Amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.000 de lei

Un alt articol al proiectului de hotărâre, amână intrarea în vigoare a noilor reguli cu trei luni.  „Se acordă un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri pentru  demontarea de către proprietarii sau administratorii clădirilor situate în zona la care se face referire în prezenta hotărâre, a instalațiilor de climatizare aflate pe fațadele acestora”, se mai arată în document. Mai trebuie spus că încălcarea obligațiilor stabilite va aduce amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.000 lei.

Sursa: ARQ